Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Master i språk och kultur, 60 hp

Kurskod: 763A52

Kursen vänder sig till studenter som vill bygga på en magisterutbildning i
något av ämnena engelska, franska, tyska, spanska, svenska språket,
svenska som andraspråk och litteraturvetenskap med en masterkurs i språk
och kultur. Kursen består av fyra fördjupningskurser om 7,5 hp vardera
samt en uppsats på 30 hp. Fördjupningskurserna väljs inom utbudet på
avancerad nivå vid IKK. Undervisning sker på respektive kurs språk.
Uppsatsen skrivs inom respektive ämne och på något av nämnda språk.

Länk till kursplan

 

För mer information, se kurshemsidan för resp. ämne:

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-27