Göm menyn

Avancerad nivå

På IKK eftersträvar vi en forskningsförankrad grundutbildning som möjliggör för studenterna att gå vidare till forskarutbildning.

Vi erbjuder magisterkurser om 60 hp som en brygga mellan grundutbildning och forskarutbildning enligt följande grundstruktur:

Magisterkurs (magisterexamen)

- 30 hp kurser/läskurser med ämnesrelevans

- 15 hp magisteruppsats

- 15 hp kurser/läskurser valfria ämnen på avancerad nivå

Upplägget kan variera och individualiseras inom respektive ämne.


Kurser med grundstruktur enligt ovan:

Magisterkurs i engelska, 60 hp

Magisterkurs i litteraturvetenskap, 60 hp

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp

 

Övriga magister- och masterkurser:

Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp

Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp

Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs), 30 hp

 

För att i större utsträckning kunna erbjuda studenter på avancerad nivå undervisningsbaserade kurser ges ett antal tematiska, tvärvetenskapliga och ämnesövergripande kurser. De kan räknas med i magister- och masterexamen och är öppna för alla studenter på avancerad nivå.


Övriga kurser på avancerad nivå:

Biomedical Ethics, 7,5 hp

Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction, 7,5 hp

Environmental and Animal Ethics, 7,5 hp

Ethical Theory and Moral Practice, 7,5 hp

Ethics and Migration, 7,5 hp

Etik, 30 hp

Globalisation and Global Justice, 7,5 hp

Interaction Analysis, 7,5 hp

Konstvetenskap 4, 30 hp

Konstvetenskapens teorier och problemområden 2, 15 hp

Kristendomens historia, medeltiden, 15 hp

Kristendomens historia, magisteruppsats, 15 hp

Kristendomens historia, masteruppsats, 30 hp

Praktisk filosofi 4, 30 hp

Reading gender, 7,5 hp

Religionshistoria, 30 hp

Socialantropologi 4, 30 hp

Teoretisk filosofi 4, 30 hp

 

 

 

 

Avhandlingar


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-28