Göm menyn

Tyska 1, kvartsfart 30 hp

Att läsa tyska vid universitetet innebär, förutom att man tränar sig i att använda språket i tal och skrift, också att man skaffar sig kunskaper om språket som system och om kultur, litteratur och levnadsförhållanden i de länder där tyska talas.

Kursen består av fyra moduler. Inledningsvis läses en intensivkurs med muntliga och skriftliga övningar samt grundläggande grammatik (formlära) och uttalslära. Därefter följer tre moduler med inriktning på realia, litteratur och språkfärdighet. Varje termin läses en av dessa tre delkurser.

Kurskod: 715G07


Sidansvarig: jenny.axelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-06-28