Göm menyn

Svenska för universitetsanställda


 

Linköpings universitet har riktlinjer för språkanvändningen inom universitetet som sätter upp mål för kunskaperna i svenska hos alla anställda. För att möta dessa krav erbjuder vi sedan vårterminen 2011 ett utökat program i svenska för universitetsanställda med annat modersmål.

Under varje termin erbjuder vi kurser på nivåerna A1/A2, B1, B2 och C1 under förutsättning att tillräckligt intresse finns. Utöver detta tar vi i mån av tid och efter överenskommelse emot uppdrag om språkhandledning enskilt eller i grupp på alla nivåer (A1-C2). Vänligen kontakta oss för information.

Vi är tacksamma för anmälningar senast 15 januari för kurserna under vårterminen och senast den 10 december för intensivkurserna i januari.

 

Nivå A1

Kurstid: Vecka 7 - 10

Veckodagar (prel. schema): Måndagar (och tisdagar), kl. 9.15 - 15.00

 

 

Nivå A2

Kurstid: Vecka 11-23

Veckodagar (preliminärt schema): Vecka 41: Måndag (och tisdag), kl. 09.15 - 15.00,

Vecka 42-51: Måndagar, kl: 9.00 - 12.30

 

 

Intensivkurs på nivå A1 eller A2 i JANUARI

Kurstid: 7 - 28 januari

SchemaMåndag, tisdag & torsdag 9-15. Fredag 9-12

 

 

Nivå B1

Kurstid: Vecka 7 - 23

Veckodagar (preliminärt schema): Måndagar, kl: 9.15 - 15.00

 

 

Nivå b2

Kurstid och schema: enligt överenskommelse

 

 

Nivå C1

Kurstid och schema: enligt överenskommelse

 

 

Nivå C1+/C2

Kurstid och schema: enligt överenskommelse

 


 

Alla nivåer inklusive C2

Handledning individuellt eller i grupp efter överenskommelse.


ALLMÄN information

Gruppstorlek: ca 12. Antalet platser är begränsat och antagning kommer att baseras på datum för anmälan. Nivåindelning efter deltagarnas självuppskattning av den egna nivån. Den som är osäker får gärna kontakta oss för hjälp med nivåplacering.

Kursinnehåll: Kursprogrammet syftar till att deltagarna gradvis ska utveckla en mångsidig språkkompetens i enlighet med universitetets riktlinjer.

Kurslitteratur höstterminen 2018:

A1/A2 – använder andra upplagan av Rivstart:

Rivstart A1+A2, TEXTBOK, Paula Levy Scherrer & Karl Lindemalm. ISBN: 9789127434202

Rivstart A1+A2, ÖVNINGSBOK, Paula Levy Scherrer & Karl Lindemalm. ISBN: 9789127434219

 

B1 – använder andra upplagan av Rivstart:

Rivstart B1+B2, TEXTBOK, Paula Levy Scherrer & Karl Lindemalm. ISBN: 9789127434233

Rivstart B1+B2, ÖVNINGSBOK, Paula Levy Scherrer & Karl Lindemalm. ISBN: 9789127434240

 

B2 – använder andra upplagan av Rivstart:

Rivstart B1+B2, TEXTBOK, Paula Levy Scherrer & Karl Lindemalm. ISBN: 9789127434233

Rivstart B1+B2, ÖVNINGSBOK, Paula Levy Scherrer & Karl Lindemalm. ISBN: ISBN: 9789127434240

 

Kostnad: 18.500 SEK per deltagare för hel kurs A1/A2; B1 eller B2. Endast nivå A1 eller nivå A2: 10.000 SEK.

 

Kontakt:

Studievägledare Jonas Johansson, Jonas.Johansson@liu.se.

Ämnesrepresentant och kursansvarig Sofie Abrahamson, sofie.abrahamson@liu.se

Studierektor Per Simfors, Per.Simfors@liu.se.

 

Anmälan:

Anmälan görs på elektroniskt formulär . Vi är tacksamma för anmälningar senast 15 januari för kurserna under vårterminen och senast den 10 december för intensivkurserna i januari. Deltagarna ombeds uppskatta sin språkliga förmåga i förhållande till nivåskalan i den Gemensamma europeiska referensramen för språk (se nedan).

 


 

Reference Levels according to the Common European Framework, Global Scale

 

 

 

Proficient

C2

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.

User

C1

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

 

 

Independent

B2

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

User

B1

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

 

 

 

Basic

A2

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

User

A1

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

 

 

 

 


Sidansvarig: jenny.axelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-23