Göm menyn

Studievägledning vid IKK

Som student har man ofta massor av frågor som behöver få ett svar, både före och under utbildningstiden. Det kan handla om allt ifrån konkreta frågor som behöver få ett snabbt och korrekt svar till lite vidare funderingar kring egna intressen, förmågor och förhoppningar om jobb efter studierna. Det här kan vi studievägledare hjälpa dig med!
Vi jobbar med vägledning, stöd och information.

Vägledning
Du har möjlighet att boka ett individuellt vägledningssamtal där vi kan jobba med dina funderingar kring studierna och framtiden: Vad vill jag och vad är jag bra på? Vilka kurser passar för mig? Finns det något jobb när jag blir klar? Vad är viktigt för mig? Hur hittar man egentligen ”sin väg”? osv. Vi kan hjälpa dig att sortera bland tankarna, formulera alternativen och se möjligheterna. Vägledaren blir en neutral samtalspartner som utmanar dig och får dig att reflektera så att Du slutligen har ett bra underlag för ditt beslut. Vi har självklart tystnadsplikt!

Stöd
Om Du behöver stöd för att komma igång med studierna på ett bra sätt kan vi också hjälpa till med tips och råd om hur Du planerar din tid, undviker stress, hittar motivationen och koncentrationen, tar dig an kurslitteraturen, osv. Likaså kan vi hjälpa till att hitta lösningar om det skulle dyka upp problem under studietiden som gör att ditt studieresultat inte blir vad Du hade hoppats på.

Länk till nätföreläsningar

Information
Vi svarar på frågor om IKKs program och kurser, t.ex. frågor om kursinnehåll, kursanmälan, förkunskapskrav, tillgodoräknande av tidigare studier m.m. Om Du har frågor som gäller andra utbildningar så kan vi oftast hjälpa dig att hitta sådan information också eller hänvisa dig vidare till rätt person.

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

 

Gunilla Christiansen

 • Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier
 • Engelska
 • Franska
 • Spanska
 • Tyska

Jonas Johansson

 • Kandidatprogrammet i Slöjd, hantverk och formgivning
 • Estetiska kurser
 • Svenska för utländska studenter

Birgitta Lönning

 • Kandidatprogrammet i kulturvetenskap
 • Filosofi
 • Konstvetenskap och visuell kommunikation
 • Religionsvetenskap

Jennie Wallin

 • Aspirantutbildningen, inriktning mot övriga akademiker
 • Etik
 • Litteraturvetenskap
 • Socialantropologi
 • Svenska språket
 • Svenska som andraspråk

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-04