Göm menyn

Uppdragskurser inom Lärarlyftet II

Pojke och flicka med i-pad. Foto: Flickr.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en alltmer globaliserad värld är behovet stort av lärare som har kunskaper om andraspråkselevers speciella förutsättningar och behov när det gäller språk- och kunskapsutveckling. Uppdragskurserna vänder sig till dig som vill arbeta i ett mångkulturellt klassrum med fokus på elevers språkutveckling.

Hösten 2018 ges följande kurser:

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp
Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp

Kurserna genomförs på halvfart och studeras på distans under två respektive tre terminer och ger behörighet att undervisa i årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9.

Kursstart sker genom en fysisk träff vid Linköpings universitet  (se information nedan). Kursstarten innehåller information om nätbaserad undervisning, kursinnehåll och kursens olika delar. Under dagen ges också information om skapandet av Liu-id och registrering vilket är en förutsättning för tillgång till universitetets lärplattform LISAM. Via lärplattformen får studenterna tillgång till kursinformation och  inspelade föreläsningar.

Distansundervisning innebär nätbaserade seminarier via Adobe Connect varannan vecka och varannan vecka ges möjlighet att ställa frågor kring kursernas innehåll även det via Adobe Connect. Kursen ger också tillgång till inspelade föreläsningar som kompletterar kurslitteraturen.

Kursen tar bl.a. upp svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, språkutveckling och språkbehärskning, läs- och skrivutveckling på ett andraspråk  och den flerspråkiga undervisningssituationen.

Ansökan till kursen görs via antagning.se. Sökande till kursen måste vara anställd som lärare och ha ett godkännande från sin arbetsgivare för att vara behörig till kursen. För mer information se Skolverkets hemsida.
 

kontakt

Kursansvarig lärare:

Helena Grönås

helena.gronas@liu.se

013-281889

 

Administratör:

Zoe Eklund

zoe.eklund@liu.se

013-281845

 

Validering

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet finns. Läs mer på Skolverkets hemsida.

 

 

 


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-05