Göm menyn

Svenska som andraspråk 3, 30 hp (halvfart)

Kursen utgörs av fördjupade studier i grammatik, språkinlärning, kultur och didaktik (15 hp) samt en uppsats om 15 hp.


Kurskod: 910G03

 

 


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-31