Göm menyn

Svenska som andraspråk 1, 30 hp (halvfart)

Svenska som andraspråk är ett yrkesinriktat forsknings- och utbildningsområde. Man studerar ämnet med utgångspunkt i barns och vuxnas utveckling av svenska som ett andraspråk. I kursen ingår studier av svenska språkets struktur (fonetik och grammatik), kulturfrågor, andraspråksinlärning/-utveckling, didaktik och andraspråksundervisning.


Kurskod: 910G02

 

 


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-31