Göm menyn

 

Svenska som andraspråk inom lärarprogrammet

Kurser


HÖSTTERMINEN:

Nya lärarprogrammet:

92SA11 Svenska som andraspråk 1-15 hp, Gy

92SA17 Svenska som andraspråk 1-15 hp, 7-9

93SA17 Svenska som andraspråk 1-15 hp,

92SA21 Svenska som andraspråk 16-30 hp, Gy

92SA27 Svenska som andraspråk 16-30 hp, 7-9

93SA27 Svenska som andraspråk 16-30 hp, 7-9

93SA51 Svenska som andraspråk 61-75hp, Gy

93SA61 Svenska som andraspråk 76-90 hp

9ASA71 Svenska som andraspråk 91-97,5 hp

 


VÅRTERMINEN:

Nya Lärarprogrammet:

9ASA37 Svenska som andraspråk 30-45 hp

92SA31 Svenska som andraspråk 31-45 hp

92SA37 Svenska som andraspråk 31-45 hp

92SAV3 Svenska som andraspråk VFU 46-53,5 hp

92SAV9 Svenska som andraspråk VFU 46-53,5 hp

92SA41 Svenska som andraspråk 53-60 hp

92SA47 Svenska som andraspråk 53-60 hp

9ASAV7 Svenska som andraspråk VFU 46-52 hp

 

 


Kurser för antagna innan 2011:

Höstterminen:

Inriktning Svenska som andraspråk. Svenska språkets struktur: fonetik och grammatik, 1-15 hp

Inriktning Svenska som andraspråk. Andraspråksinlärning i psykologiskt och sociokulturellt perspektiv, 16-30 hp

Specialisering Svenska som andraspråk. Svenska språkets struktur: fonetik och grammatik, 1-15 hp

Specialisering Svenska som andraspråk. Andraspråksinlärning i psykologiskt och sociokulturellt perspektiv, 16-30 hp

Specialisering Svenska som andraspråk. Fördjupningskurs i språkstruktur, språkinlärning, kultur och didaktik, 61-75 hp

Specialisering Svenska som andraspråk. Språket och språkundervisningen, 76-90 hp

Examensarbete inom Svenska som andraspråk

Vårterminen:

Inriktning Svenska som andraspråk. Flerspråkighet och andraspråksundervisning, 31-45 hp

Inriktning Svenska som andraspråk. Verksamhetsförlagd utbildning och projektarbete, 46-60 hp

 

 

 

Kontaktpersoner

Inriktningsansvarig
Helena Grönås
013-28 18 89

helena.gronas@liu.se

 

Studievägledare

Pernilla Ahrén
013-28 26 20
pernilla.ahren@liu.se

 

Administratör

Zoe Eklund
Rum 3144
013-28 18 45
zoe.eklund@liu.se

 

  

 

 

 

 


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-31