Göm menyn

Fristående kurser

Svenska som andraspråk är ett yrkesinriktat forsknings- och utbildningsområde. Man studerar ämnet med utgångspunkt i barns och vuxnas utveckling av svenska som ett andraspråk. Klicka på kursnamnen nedan för att komma till kursernas hemsidor.

Svenska som andraspråk 1, 30 hp (halvfart)

Svenska som andraspråk 2, 30 hp (halvfart)

Svenska som andraspråk 3, 30 hp (halvfart)

 


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-05