Göm menyn

Svenska som andraspråk 2, 30 hp (halvfart)

Denna fortsättningskurs på Svenska som andraspråk 1 består av momenten språkutveckling och språkpsykologi, flerspråkighet, metodik samt ett projektarbete.

Kurskod: 910G05

 


 


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-31