Göm menyn

Välkommen till Språkverkstaden!

 

Observera att vi INTE korrekturläser examensarbeten. Kontakta i första hand din handledare om frågor angående språk och referenser i färdiga examensarbeten.

 

 

Vad är Språkverkstaden?

Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska eller engelska.

I Språkverkstaden kan du få hjälp med bland annat följande:

  • Att formulera dig tydligt i akademiskt skrivande
  • Att strukturera en text på ett tydligt sätt
  • Att använda referenser och referatmarkeringar

Syftet är att utvecklas som skribent med hjälp av oss i Språkverkstaden. Vi ger råd och tips så att du själv kan arbeta vidare med dina texter. Vi ger ett läsarperspektiv på texten och konstruktiv kritik.

I Språkverkstaden kan du också få hjälp med muntliga uppgifter, till exempel att planera en redovisning, manusteknik, förberedelser och tekniska hjälpmedel. Vi erbjuder också Våga tala-kurser på kvällstid varje termin. Kursen riktar sig till dig som p g a nervositet inte klarar av att hålla muntliga presentationer.

Språkverkstaden är öppen under terminstider.

Om du vill ha hjälp att skriva eller tala engelska kan du vända dig till Academic English Support.

 

Vilka är vi?

I Språkverkstaden har vi lång och gedigen erfarenhet med att handleda och stötta studenter Vi är svensklärare, svenska-som-andraspråkslärare, logoped eller specialpedagog.

 

Hur går en handledning till?

Boka först en tid med en av våra handledare via bokningsformuläret eller Timecenter. Välj den handledare som har kompetens för att hjälpa dig med just ditt språkproblem. Vi erbjuder handledning på plats på campus Valla, Medfak, i Norrköping, eller handledning via Zoom. Språkhandledning för distansstudenter och på decentraliserade campus ges också via Zoom.

 

  1. Tillsammans granskar vi din text under mötet. Du får tips på hur du kan komma till rätta med det som hindrar dig mest i ditt skrivande. Du kan också få övningar som inriktar sig på olika språkliga problem. Vi kommer inte att gå igenom hela texten och vi ”rättar” den inte.
  2. Nu får du själv granska din text, för att kunna upptäcka och åtgärda problemen på egen hand. Målet är att du ska bli en självständig skribent.

Läs mer om verktyget Zoom för studenter:

https://www.student.liu.se/studentstod/itsupport/zoom-student/?l=sv&sc=true

 

 

Boka tid för handledning

 

 

 

 

 

Lunchföreläsningar med Språkverkstaden

5 oktober - Skriv akademiskt - Att komma igång med studier och skrivande
26 oktober - Kroppsspråkets betydelse
9 november - Textbindning - Användbara tips i ditt skrivande!
7 december - Referenser - När och hur?

Tid 12:15-ca 13

Drop-in via Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/68472978398

Välkomna!

 

Följ oss på Facebook!

 

Var finns vi?

Se filmen!

Det här kan du få hjälp med hos oss på Språkverkstäderna.

Språkverkstaden

Medarbetare vid Språkverkstaden

Medarbetare vid Språkverkstaden.

 Sidansvarig: elin.elwin@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-16