Göm menyn

Att ha svenska som andraspråk och studera på universitet

I Språkverkstaden har vi lång och gedigen erfarenhet med att handleda och stötta studenter som har svenska som andraspråk och studerar på universitet. Lärarna i Språkverkstaden har identifierat ett antal områden som vi sett att många studenter efterfrågat handledning kring. Vi har sammanställt några exempel och grammatiska regler i dokumentet nedan. Det kan vara bra att läsa igenom texten innan du besöker språkverkstaden eller kanske gå tillbaka till dokumentet och läsa det flera gånger.

Länk till exempel och grammatiska regler (pdf)

Vill du läsa en extra kurs i svenska?

En del studenter som tar kontakt med Språkverkstaden för språkstöd har grundläggande behörighet men känner ändå att språket inte riktigt räcker till och vill bli bättre på att uttrycka sig på svenska, både skriftligt och muntligt.  Ibland kanske inte handledning några tillfällen räcker. Då finns möjligheten att läsa en kurs i svenska på Campus Valla. De kurser som kan vara nyttiga att läsa är:

Svenska språket och människan, 15 hp

Genom att läsa och diskutera svensk skönlitteratur tillsammans med andra förbättrar du din svenska och din förståelse av det svenska samhället. Kring litteraturen förfinar du dina kunskaper i muntlig och skriftlig framställning samt svensk kultur och historia. Kursen innehåller också en strimma av socialantropologi och fältstudier med detta tema. Kursen är på helfart och ges under höstterminens senare hälft.

Mer information https://liu.se/utbildning/kurs/714g60

Svenska för studier och yrkesliv, 15 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper och färdigheter i svenska språket, för särskilt krävande studier och yrkesverksamhet, erbjuder vi nu två kurser med olika inriktning varav en på hösten och en på våren. Kursen under höstterminen består av övningar i muntlig språkfärdighet såsom t ex talproduktion informations- och presentationsteknik, argumentations- och diskussionsinlägg. Den skriftliga språkfärdighetsdelen ges på vårterminen och fokuserar på akademiskt skrivande. Båda kurserna går på halvfart.

Mer information: https://liu.se/utbildning/kurs/714g42


Sidansvarig: elin.wigge.elwin@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-15