Göm menyn

Att skriva akademiskt

Det formella skriftspråket skiljer sig från talspråk eller mer avslappnat skriftspråk. Fyra grundläggande punkter är: 

  • en tydlig disposition – en röd tråd
  • referatmarkeringar och referenser
  • begrepp och termer
  • sammanhangsord

Ett sätt att lära sig hur de fyra grundpunkterna fungerar i akademiskt skrivande är att granska kurslitteratur eller vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet som din text ska behandla. Försök att lägga märke till vilka begrepp och ordval som används inom just ditt ämnesområde. Tänk också på hur författaren hänvisar till andra författare eller forskare i texten. Anteckna och stryk under ord och referenser i texter. Lägg märke till hur texter går från att presentera helheter till detaljer, ofta i en bestämd struktur för en text. Det är grundläggande att utgå från uppgiften och skapa struktur, mellanrubriker och stycken utifrån den.

Vi har sammanställt några exempel på mallar, tips och grammatiska regler som används på LiU, om allt från den första texten till ditt examensarbete. Använd mallar och återkom till råd och tips i samband med ditt skrivarbete. Kanske måste du gå tillbaka till råden flera gånger under skrivandet. Det är också ett bra sätt att förbereda sig inför bokad handledning i Språkverkstaden.

 

Om du känner språklig osäkerhet: Läs mer om grammatiska regler

Om du vill komma igång med att skriva akademiskt på egen hand har vi samlat råd i dokumentet Att skriva akademiskt

 


Sidansvarig: elin.wigge.elwin@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-15