Göm menyn

Att skriva akademiskt

Har du svårt att strukturera en vetenskaplig text eller att överhuvudtaget komma igång att skriva? Säger din lärare att din text saknar en röd tråd eller ”flyt”? Är det oklart vad du tycker och vad som är hämtat ur litteraturen?
I Språkverkstaden kan du få hjälp med bland annat följande:

• Hur du ska planera arbetet med texten
• Vilka delar texten bör innehålla
• Hur du strukturerar innehållet på ett tydligt sätt
• Vilket språk och vilken stil som är lämplig för textgenren
• Referenser och referatmarkeringar

Det är viktigt att du utvecklas som skribent med hjälp av Språkverkstaden. Därför rättar vi inte texter. Det går alltså inte att skicka in sin text och få den rättad tillbaka. Vi arbetar tillsammans med dig för att ge råd och tips. Arbetet kan alltså ta tid och det är bra om du kontaktar oss tidigt i processen.

Om du vill komma igång med att skriva akademiskt har vi samlat råd i dokumentet "Att skriva akademiskt".

 

Tips och mallar

Lat hund

Tips till studenter med läs- och skrivsvårigheter:Sidansvarig: elin.elwin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-08