Göm menyn

Tips på litteratur


Böcker om talängslan och mental träning

Axelsson, Ulrika (2011). Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Studentlitteratur, Lund.

Einhorn, Stefan (2009). Konsten att vara snäll. Forum: Stockholm.

Hägglund, Maggan & Dahlin, Doris (2012). Drunkna inte i dina känslor. En överlevnadsbok för sensitivt begåvade. Libris förlag.

Jansson, Rolf (2017). Talängslan kan botashttps://www.bokus.com/bok/9789177479734/talangslan/
Hämtad 2018-05-08.

Johansson, Eva (2006). Självbildsboken. Hitta din kraft. Utbildning & Co.

Johansson, Eva (2015). Avslappning & mental träning - för ett tryggare liv: kryddat med mindfulness och nlp: en praktisk handledning i personligt ledarskap. Utbildning & Co.

Kåver, Anna (2007). Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans. Natur och kultur.

Nilsonne, Åsa (2016). Mindfulness i hjärnan. Natur och kultur.

Nilsonne, Åsa (2009). Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. Natur och kultur.

Olsson-Jers, Cecilia (2012). Klassrummet som muntlig arena. Liber, Stockholm.

Sandin, Daniel (2017). Talrädsla i skolan. Att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala. Gothia Fortbildning AB, Stockholm.

Palmkron, Ragnar, Åsa (2009). Att komma på bättre tankar. KBT. Kognitiv beteendeterapi.

Törnblom, Mia (2006). Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur. Månpocket.

 

Retorikböcker

Almström-Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna & Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel. Retorik för pedagoger. Aglatuq HB, Stockholm.

Bergqvist, Elaine (2008). Härskarteknik. Stockholm: Frank förlag.

Blomström, Vendela & Persson, Catarina (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. Studentlitteratur, Lund.

Grinde, Janne Lindqvist (2008). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur.

Lindqvist, Janne (2016). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur.

Hellspong, Lennart (2011). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. Studentlitteratur: Lund.

Johannesson, Kurt (2014). Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Nordstedts.

Palmér, Anne (2010). Muntligt i klassrummet. Om tal, samtal och bedömning. Studentlitteratur: Lund.

Persson, Mikael & Wallin, Agneta (2012). Övertyga: en handbok i retorik. Demosthenes: Uppsala.

Renberg, Bo (2013). Bra skrivet. Väl talat. Studiehandledning i skrivande och praktisk retorik. Studentlitteratur: Lund.

Walla, Erik (2011). Presentationsteknik och retorik – för ingenjörer och tekniker. Studentlitteratur: Lund.

Van der Vliet (2010). Tala dig till ledarskap. Studentlitteratur: Lund.


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-19