Göm menyn

Lästips för dig som ska skriva en uppsats eller ett examensarbete:

 • Blomström Vendela och Wennerby, Johanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
  Boken ger tydliga instruktioner och arbetar med exempel på hur man konkret skriver olika delar av en akademisk text.
   
 • Jarrick, Arne & Josephson, Olle (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivan­de studenter. Studentlitteratur.
  En omfattande handbok för universitetsstuderande med tonvikt på humanistiska uppsatser.
   
 • Rienecker, Lotte och Stray Jörgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. Lund: Liber.
  Boken beskriver utförligt och med exempel hur olika delar av uppsatsen ska skrivas.
   
 • Schött, Kristina (2015). Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber.
  Boken tar upp uppsatsens olika delar och skrivprocessen enkelt och lättfattligt.
   
 • Svenska språknämnden (2016). Språkriktighetsboken. Svenska språknämnden och Norstedts Akademiska förlag.  
  Boken bjuder på utförliga resonemang kring språkriktighetsproblem och ger en förståelse för hur språket fungerar.
   
 • Walla, Erik (2011). Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur.
  En handbok med praktiska tips om precis det som titeln antyder.

Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-15