Göm menyn

Språkverkstad för distansstudenter

Om du studerar på Campus Lidingö, på Campus i Småland eller på distans från ditt hem kan du få stöd av Språkverkstaden för att utveckla ditt språk, precis som alla studenter vid Linköpings universitet.

Använd vårt bokningsformulär och i ärenderutan skriver du att du är en distansstudent. Skriv också om du har tillgång till verktyget zoom och vill använda det vid språkhandledning. Då får du så snart som möjligt svar från en språkhandledare, som använder zoom.

Distansstudenter som inte är kopplade till ett campus erbjuds språkhandledning via mejl eller telefon. Tillsammans med studenten utarbetar vi en plan för hur stödet ska se ut, hur språkliga påpekanden ska göras och hur dialogen mellan språkhandledare och student ska se ut.

För distansstudenter gäller samma regler som för alla andra studenter – vi läser inte hela uppsatser och vi korrekturläser inte texter. Vi behöver behålla texten i 4 - 5 dagar för att kunna ge tydlig och konkret återkoppling som studenten kan använda för att utveckla sitt språk. Det gäller alltså att vara ute i god tid.

Vi reser normalt inte till Campus i Småland och Campus Lidingö, men om ni är en grupp studenter som vill ha språkstöd på plats uppmanar vi er att kontakta kursansvarig lärare som därefter kan kontakta Språkverkstaden och eventuellt ordna språkstöd inom kursen.

 

Läs mer om verktyget Zoom för studenter:

https://www.student.liu.se/studentstod/itsupport/zoom-student/?l=sv&sc=true

 

 

 


Sidansvarig: elin.elwin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-01