Göm menyn

Studera med särskilt pedagogiskt stöd

Har du en funktionsvariation som gör att studierna blir extra kämpiga?

Är du i läs- och skrivsvårigheter och det stör din inlärning eller textbearbetning?

Behöver du stöd i att hitta strategier för en bra studieteknik?

Välkommen att kontakta specialpedagog Ulrika Örtenberg för att få veta mer om vilken typ av stöd du kan få för att lyckas i dina studier. Du erbjuds individuellt stöd anpassat utifrån dina förutsättningar.

ulrika.ortenberg@liu.se

 

Tips till studenter med läs- och skrivsvårigheter:


Sidansvarig: elin.wigge.elwin@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-21