Göm menyn

För aktuell kursinformation gå till:

https://liu.se/studieinfo/


1) Välj att söka på kurs.

2) Skriv in kurskod eller namn och klicka på "sök".

3)Klicka på kurslänken för att komma till kursens studieinformation.

2) Välj termin (kursstart).

3) Klicka på någon av flikarna "kursplan", "kurslitteratur" eller "övriga dokument".

Obs! Kurshemsidorna i vänstermenyn uppdateras inte längre.

Socialantropologi vid Linköpings universitet

Vi inbjuder dig till en intressant och intellektuell resa som förbereder dig för en mångfald av yrkesområden. Med hjälp av ämnets fokus på kulturella och sociala aspekter av människors liv utvecklar du en förmåga att möta och förstå människor med olika bakgrunder. Det ger dig värdefull kunskap som är användbar inom många olika yrkesområden som till exempel vård och omsorg, pedagogiskt arbete, journalistik och internationellt miljö- och utvecklingsarbete.


Bild på båt och övärldSocialantropologin ställer frågor kring vår värld och är en jämförande vetenskap med betoning på livets kulturella och sociala aspekter. Det betyder att vi studerar människors olika världsbilder, ritualer, försörjningssätt, trosföreställningar och sociala och politiska organisation och hur människors samhällen förändras och påverkar varandra över tid.

Utmärkande för ämnet är ambitionen att sätta mänsklig mångfald i centrum och inte utgå från det industrialiserade västerländska samhället som norm, utan att istället sätta mänsklig mångfald i centrum. Därför utgår vi från ett kulturrelativistiskt perspektiv och studerar alla typer av samhällen, från småskaliga jägar- och samlarsamhällen till storskaliga industrialiserade samhällen.

Traditionellt har socialantropologer studerat exotiska, småskaliga samhällen. Idag fokuserar vi lika ofta på den industrialiserade världen och marginaliserade grupper inom den, samt hur olika kulturer samspelar och påverkar varandra i en globaliserad värld.

 

 

Vid Linköpings universitet kan du studera Socialantropologi från grundläggande till avancerad nivå, totalt drygt 140 högskolepoäng. De första kurserna, de vi tidigare kallade Socialantropologi 1 och Socialantropologi 2, är idag tolv stycken till antalet (se vänstermenyn eller klicka på länken ovan för att läsa om förändringen av vår kursstruktur). Alla dessa kurser är på 7.5 högskolepoäng, de flesta går på helfart, några på halvfart. Du kan läsa enstaka kurser eller plocka samman kurser till ett'antropologiskt basår'. Du väljer själv vilka av dessa kurser som ska ingå i ditt basår, men vill du gå vidare till Socialantropologi 3 måste ditt basår (omfattande minst sju kurser) innehålla kurserna Introduktion till socialantropologi: upptäck andras världar! och Uppsats i socialantropologi.

Från ’basåret’ kan du alltså fortsätta till Socialantropologi 3 (30 högskolepoäng), som kan utgöra huvudämnet i en filosofie kandidatexamen. Nästa steg, Socialantropologi 4 (30 högskolepoäng), är en kurs på avancerad nivå som kan ingå i en filosofie magister- eller masterexamen.

Våra kurser syftar till att ge en bred kompetens inom ämnet med möjlighet till fördjupningar inom valda områden. Ett mål med utbildningen är att utveckla din förmåga att läsa och skriva antropologiska texter. Därför tenteras kurserna i form av hemtentamen. Vi lägger också stor vikt vid uppsatsskrivande. En teoribaserad uppsats ingår i ’basåret’, och uppsatser baserade på egna fältarbeten ingår i Socialantropologi 3 och Socialantropologi 4.


För mer information, se under respektive kurs hemsida och tveka inte att kontakta oss med frågor.

 

Aktuellt

 

 

 

 

Användbara länkar:

Studentweben i fickan


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-03