Göm menyn

Kulturellt minne

Kulturellt minne är det övergripande arbetsnamnet på ett nystartat projekt vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet. Gemensamt för den humanistiska forskning som bedrivs vid institutionen är analysen av och reflektionen kring människans kulturbetingade och kulturbetingande gestaltning, tolkning och kommunicering i historia och nutid. Sedan hösten 2009 driver vi ett forskarseminarium på temat Kulturellt minne.

 

 


Tidigare seminarier


Hösten 2014

Den 5/11, 2014, kl 17:15-19 (KY21) 

Britt Risberg (Ystads Allehanda) och Leif Risberg (Holavedsgymnasiet i Tranås): "Den stora apstriden i Ydre - ett 50-årsminne."
 

Våren 2014

12/2, 2014, kl 16:15-18.30 
Amanda Lagerkvist och Pieter Vermeulen (SU): "Remembering the Future"

9/4, 2014, kl.17:15-19
Eva Carlestål (LiU), Åsa Nilsson Dahlström (LiU), Barbro Santillo Frizell (UU): "Dödens landskap - ett levande kulturarv? Förmedling, tillgänglighet, bruk."

23/4, 2014, kl 17:15-19
Liedeke Plate (Radboud University, Nijmegen, Holland):
"Amnesiology: Towards the Study of Cultural Forgetting"

 

Våren 2013

Onsdag 13/2 kl 16-19, KY21

Symposium om minneslitteratur med Ingemar Haag, docent i litteraturvetenskap, och Arne Melberg, prof. em. i litteraturvetenskap.
Ingemar Haag: "Kroppen, platsen, historien – att skriva fram ett jag. Exemplen Goethe och George Sand"
Arne Melberg: "Minneslitteratur: från memoar till roman."
Postseminarium

Tisdag 12/3 kl 15-17, KY21

Seminarium med Jussi Parikka, medieteoretiker från University of Southampton
Postseminarium
 

Onsdag 20/3 kl 13‐17, Grace Hopper, hus B

Sverige som modell och kulturellt laboratorium: Perspektiv på ”svenskheten” i global belysning.
Symposiet arrangeras av Tema Q och ISAK (http://www.isak.liu.se/nyheter2?l=sv)
 

Onsdag 27/3 kl 13-16, Systemet, B-huset

Det mörka kulturarvet: Perspektiv på kulturellt minne
Symposium med tre inledande föreläsare (http://www.isak.liu.se/nyheter2?l=sv)
 

Onsdag 10/4 kl 17-19

Institutionalizing National Cultural memory
Seminarium med professor Frank Baasner
Postseminarium
 

Onsdag 24/4 kl 13-17, TEM21

Minne, makt, moral: Historia i samtidsperspektiv
Symposium med Cecilia Lindhé, fil.dr. i litteraturvetenskap, Martin Wiklund, fil.dr. i historia, Claudia Lindén, docent i litteraturvetenskap, Anna-Karin Palm, författare.

 

 

 

 

 

Kulturellt minne - hösten 2012

Kulturellt minne finansieras av Riksbanken Jubileumsfond.


Kontaktperson för projektet:

Kristina Fjelkestam


Samarbetspartners:

histcon.se

mnemonics.ugent.be


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-27