Göm menyn

Retorik i professionella sammanhang, 7,5 hp

Kursen vänder sig till studerande eller yrkesverksamma inom yrken där man presenterar, informerar, undervisar, argumenterar eller helt enkelt talar i många olika sammanhang.

Kursdeltagarna får utforma sina muntliga övningar utifrån sin yrkesvardag och vi diskuterar och ger återkoppling. Retorik i professionella sammanhang innehåller också ett skriftligt delmoment, där studenterna redogör för retoriska situationer på sin arbetsplats/kommande yrke i form av ett skriftligt PM.

Vi ger grundläggande föreläsningar i talad och skriven retorik och presentationsteknik. Föreläsningarna bygger på klassisk retorik, men är anpassade till praktiska sammanhang. Vi har tidigare arbetat med retorikkurser och presentationsteknik i många år på gymnasium, komvux och inte minst sedan ett antal år på många olika utbildningar på universitetet. Dessa erfarenheter har vi samlat till föreläsningar.

Alla övningar görs i grupper om ca 15 personer. 

 

Kurskod: 924G08

Interjvusituation

Kursstart

Kursen startar den 23 januari 2018 kl 17.15-19.00 i B43, Campus Norrköping.

Kontakt

 

Kursansvariga:

VICTORIA PIHLGREN
011-36 30 53
victoria.pihlgren@liu.se
Bomullsspinneriet, rum B345
LEN / Univ adj


 

Administratör:

Zoe Eklund
013-28 18 45
zoe.eklund@liu.se
Key huset, Campus Valla


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-05