Göm menyn

Presentationsteknik, 4 hp

Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende på språk, struktur, kroppsspråk, kontakt, tekniska hjälpmedel med mera. Lärare och kurskamrater ger konstruktiv feedback på framförandena.
Någon obligatorisk litteratur ingår inte. Däremot finns en lista på referenslitteratur i kursinformationen till vänster. En rekommendation är att läsa någon av dessa böcker.

 

Tidigare studenter är mycket nöjda efter genomförd kurs. Hösten 2015 fick kursen 4,67 av 5 i betyg och våren 2015 fick kursen 4,53 i betyg vid kursutvärderingen.

Bild

Kurskod: 738G28

 

Kontaktpersoner

Kursansvarig: Ulrika Axelsson, 013-28 18 03,

ulrika.axelsson@liu.se

Studievägledare: Pernilla Ahrén, 013-28 26 20, pernilla.ahren@liu.se

                                                                                   Från vänster: Ulrika Axelsson (kursansvarig), Britta Önnegren (lärare).

 


                                                                                                                                                                             

                                                                                             
                                                                                                        

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-05