Göm menyn

Kartor över Hus Key

Hus Key, plan 2

Här finns:
Språkverkstaden


Hus Key, plan 3

Här finns:
Postfack och arbetsrum för lärare och administratör
Datasal 3314
IKK:s bibliotek


Hus Key, plan 4

Här finns:
IKK 4220
IKK 4260
KVA:s konferensrum
Språklådan
Studievägledare för svenska och litteraturvetenskap

IKT-studion

CTE-rummet

ESA:s konferensrum


Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-23