Göm menyn

Religionsvetenskap

 

Bild Religionsvetenskap


För aktuell kursinformation gå till:

https://liu.se/studieinfo/


1) Välj att söka på kurs.

2) Skriv in kurskod eller namn och klicka på "sök".

3)Klicka på kurslänken för att komma till kursens studieinformation.

2) Välj termin (kursstart).

3) Klicka på någon av flikarna "kursplan", "kurslitteratur" eller "övriga dokument".

Obs! Kurshemsidorna i vänstermenyn uppdateras inte längre.

 

Religiösa traditioner har inte tryckts undan av det moderna samhällets framväxt. Snarare tycks vi gå mot ett alltmer mångkulturellt samhälle där religion är en viktig identitetsskapande faktor. Det betyder att vi behöver studera religion för att förstå och kunna arbeta i dagens samhälle.

Ett spännande ämne

Religionsvetenskap är ett spännande ämnesområde med delämnen som bibelvetenskap, kristendomens historia, religionshistoria och tros- och livsåskådning. Vi ger dig möjlighet att studera ett innehållsrikt ämne, sätta dig in i aktuella samhällsfrågor och delta i diskussioner om vårt förflutna.

Du får lära dig mer om judendom, islam, hinduism och buddhism, och deras betydelse för liv och samhälle. Ett naturligt fokus ligger på det kristna västerländska kulturarvet och tankegodset, men också på etik och tillämpad etik.

Välkommen att studera religionsvetenskap hos oss!

Ett ämne, fyra ämnesområden

På LiU har religionsvetenskap fyra ämnesområden:

  • Bibelvetenskap: Bibelns tidshistoria, form, teologi och dess tolkningshistoria.
  • Kristendomens historia: Den kristna kyrkans framväxt och utveckling. Perspektivet kan vara världsvitt, nationellt eller mycket lokalt.
  • Religionshistoria: De stora världsreligionerna, antikens religioner och moderna religionsbildningar.
  • Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik och livsåskådningar som vuxit fram inom västerländsk kultur, inte minst kristen trosåskådning.

Vi ger också temakurser som Religion och politik, Religion, våld och terrorism och Svenska kyrkans tro och liv.

Arbete efter utbildningen

Religionsvetare jobbar på tv, radio, tidningar och andra arbetsplatser där det behövs en särskild journalistisk kompetens i religion, samhälle och etik. Kunskaper i religion behövs inom kommun, landsting och stat i arbetet med integration och kulturmöten. Religionsvetare kan även bli präster, pastorer och diakoner. Den som läst religionsvetenskap kan arbeta med bistånd och mänskliga rättigheter och som etiska rådgivare.

 

BRA ATT VETA

 

användbara länkarSidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-23