Göm menyn

Religionsvetenskap - uppsatskurser, fördjupningsnivå

 

Välkommen att skriva en religionsvetenskaplig uppsatskurs hos oss.  Vi erbjuder uppsatskurs på grund-/kandidatnivå i religionshistoria, kristendomens historia, etik och kristen trosåskådning. Via länken nedan når du en handledning som är en hjälp inför och under uppsatsarbetet. Den innehåller även information om kravnivåer och betygskriterier, med mera.

 

Att skriva kandidatuppsats

 

Mall till försättsblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-18