Göm menyn

För dig som studerar religionsvetenskap

Studentsidorna förmedlar viktig information om till exempel:

  • Studievägledning
  • Uppsatsskrivande
  • Examinationsföreskrifter
  • Bedömningsgrunder
  • Fusk och plagiat
  • Utlandsstudier
  • Anställningsbarhet


 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-08