Göm menyn

Examinationsföreskrifter inom det religionsvetenskapliga ämnet

Studenter garanteras normalt vid tre (tentamen, omtentamen och uppsamlingstentamen), men som mest fem examinationstillfällen på en kurs eller del av kurs. Tre av dessa skall ges under en tid av ett akademiskt år utan att kurslitteraturen förändras.

Om ett akademiskt år förflutit (dvs. den aktuella undervisningsterminen samt en påföljande termin), uppmanas studenten att delta på de undervisningsdelar vari eventuell ny kurslitteratur ingår.

Om tre akademiska år förflutit (dvs. den aktuella undervisningsterminen samt fem påföljande terminer), uppmanas studenten att åter genomgå alla kursens undervisningsdelar.


Kjell O. Lejon, studierektor
 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-23