Göm menyn

Anställbarhet

Olika betoningar inom ämnesområdet skapar olika förutsättningar för anställbarhet.

En inriktning mot religion och samhälle ger kunskaper i religion som fenomen och kulturell faktor i olika samhälleliga kontexter, vilket skapar möjlighet att arbeta med viktiga frågor som rör kulturmöten, människosyn och livsåskådning. Det kan vara som lärare, journalist, kulturarbetare, eller med arbete inom socialtjänsten eller immigrations- och integrationsområdet.

En inriktning mot religion och samfund skapar bland annat kunskap om hur religiösa föreställningar och uttrycksformer integreras i olika samfund och i deras självförståelse. Flera studenter med denna senare inriktning ämnar arbeta inom olika typer av samfund, exempelvis inom Svenska kyrkan som präst eller diakon.


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-08