Göm menyn

Ordinarie lärare, timlärare och doktorander vid ämnet för Religionsvetenskap


Kjell O Lejon

 Kjell O Lejon

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesrepresentant för religionsämnet.

Professor, Religionsvetenskap/historisk teologi.
Doctor of Philosophy, University of California,
Santa Barbara (1987). Teol.dr, Lund, (1988)

Telefon 013-28 56 67
Rum Key 4438

kjell.o.lejon@liu.se

Mer information


Håkan Ulfgard

 Håkan Ulfgard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor
Fil.kand. (semitiska språk, klassisk grekiska, religionsvetenskap)
Teol.dr, Lund 1989. Docent. (Nya testamentets exegetik) Lund 1997.


Telefon 013-28 24 62
Rum Key 4436

hakan.ulfgard@liu.se

Mer information


Göran Collste

Göran Collste

 

 

 

 

 

 

 

Professor. Fil.kand. Uppsala 1973.
Teol dr, Uppsala 1984. Docent (etik).

Telefon 013-28 18 26
Rum Key 4431
goran.collste@liu.se

Mer information


Anders Nordgren

 Anders Nordgren

 

 

 

 

Professor, föreståndare för Centrum för tillämpad etik.

Telefon 013-282221
Rum Key 4512

anders.nordgren@liu.se

Mer information


 

 

Fredrik Gregorius

Universitetslektor, religionshistoria.

Inriktningsansvarig för lärarutbildningen.

Rum 4422

fredrik.gregorius@liu.se

 


Carl-Magnus Carlstein

Bibelvetenskap

Rum 4431

Telefon 0709-49 85 71

carl-magnus.carlstein@liu.se


Stefan Lindholm

Kristendomens historia

stefan.co.lindholm@gmail.com


Catharina Wiström-Ginér

Religionsdidaktik

Rum Key 4435

catharina.wistrom-giner@liu.se


Johanna Romare

Postdok., fil.dr, Etik

johanna.romare@liu.se


Ann Tobin

Kontaktbibliotekarie för religionsvetenskap, filosofi och socialantropologi vid Universitetsbiblioteket.

ann.tobin@liu.se

 


Administrativ personal

Kristina Hellman

Institutionsadministratör

Administrativt ansvar för Religionsvetenskap.

Telefon: 013-28 18 09
Rum 4408

kristina.hellman@liu.se


Birgitta Lönning

Studievägledare
Rum 4226

birgitta.lonning@liu.se

Vägledningssamtal bokas på

https://www.timecenter.com/filfak-uv/


Telefon: 013 - 28 10 82


 

 

 

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-13