Göm menyn

Tros- och livsåskådningsvetenskap, 15 hp

Kurskod 790G70

 

Kursen innebär fördjupade studier i tros- och livsåskådningsvetenskap med etik och kristen trosåskådning.

 

 

Kristen trosåskådning

 

 

Etik

 

 

Schema (TimeEdit)


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-10