Göm menyn

Kristendomens historia, 15 hp

Kurskod 790G60 

 

Kursen innebär fördjupade studier i kristendomens historia, med överblick över vetenskapsfältets olika inriktningar. I kursen behandlas den kristna kyrkans framväxt och utveckling under två tusen år; skeenden och brytningstider, såsom exempelvis fornkyrkan, kristendomens genombrott under senantiken, eller reformationstiden. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

 

Kursstart/introduktion: XXX Key-huset

Kursansvarig: Kjell O Lejon

 

Kursplan

 

 

 

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-20