Göm menyn

Svenska kyrkans tro och liv, 790G90

 

I denna kurs studeras Svenska kyrkans organisation, verksamhet och grundläggande dokument och moderna problemkomplex, samt några av Svenska kyrkans fromhetstraditioner, som satt sin prägel på och fortfarande påverkar det kyrkliga livet i olika delar av landet, m.m.

 

Kursansvarig; Kjell O Lejon

Kursstart/introduction: XXX

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-20