Göm menyn

Kristen trosåskådning, 15 hp, 790G66

Kursen består dels av en inledande tematiskt upplagd del där olika perspektiv och typer av problematik inom kristen trosåskådning beaktas, dels i en individuellt upplagd fördjupning inom valt område.

 

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-23