Göm menyn

Klassiker: Den tidiga kyrkans tradition, 15 hp

Kursen innebär ett fördjupat studium av inflytelserika originaltexter (klassiker) från den tidiga kyrkan. Texterna analyseras mot bakgrund av senantik kultur, filosofi och politik och i ljuset av den tidiga kyrkans idéhistoria och framväxande praktiker. Kursen går på halvfart och är en distanskurs med fem träffar på Bjärka-Säby, utanför Linköping.

Kursen är ett samarbete med Johannelunds teologiska högskola, Teologiska högskolan Stockholm och Örebro teologiska högskola.

Varför läsa klassiker?

Det finns många utmärkta översikter av den tidiga kyrkan. Men något går förlorat i studierna om vi inte går i närkamp med en traditions inflytelserika originalverk. En närläsning av dessa klassiker gör oss inte bara hemmastadda i en annan värld, en förfluten tid, utan bidrar också till att utveckla en färdighet att tolka historiska texter med hjälp av hermeneutiska perspektiv och redskap. Djupläsningen av klassiker kan också forma en förmåga till analytiskt, kritiskt och teologiskt tänkande och öppet lyssnande -- förmågor som behövs för att möta komplexa utmaningar i vår tid. 

Fyra delar

Studiet av den tidiga kyrkans klassikerna organiseras i fyra kursdelar. Varje del kretsar runt flera klassiker, och innehåller orienterande föreläsningar och obligatoriska litteraturseminarier.

  • Historisk orientering och kulturmöten: I denna del diskuteras hur de lästa originaltexterna gestaltar olika sätt att möta omgivande, icke-kristna kulturer, exempelvis hellenistisk, judisk och muslimsk kultur.
  • Systematisk teologi och filosofi: Klassikerna väcker centrala teologiska frågor. De berörs i denna del. Här jämförs olika svar som ges på dessa frågor och du får diskutera hur svaren relaterar olika teologiska övertygelser till varandra och vilka de historiska och filosofiska förutsättningarna är för frågorna och svaren.
  • Bibeltolkning: I den tidiga kyrkan finns olika sorters bibeltolkning. De berörs och analyseras i denna del. Du får öva dig i att identifiera dessa tolkningssätt i exempelvis predikningar och bibelkommentarer. Du får också pröva på att själv tillämpa dessa tolkningsstrategier på bibeltexter.
  • Praktisk teologi: Kursen diskutera också klassiker om kyrkliga praktiker som gudstjänst, dop, nattvard och andlig vägledning.

Distans med obligatoriska träffar

Kursen är en distanskurs med fem träffar på Bjärka-Säby utanför Linköping. Kursen går på halvfart under en termin (höstterminen) – terminen börjar i slutet av augusti och går till slutet av januari (20 veckor).

Datum för träffarna är följande:

29-30/8
3-4/10
31/10-1/11

5-6/12
9-10/1

TimeEdit - schemalänk

Även på avancerad nivå

Kursen går också att läsa på avancerad nivå. Anmälan sker då till Kristendomens historia, fornkyrkan (790A61).

Kursdokument

Kursplan [Slutgiltig]

Litteraturlista [Slutgiltig]

Sen anmälan

Efter 15 juli öppnas www.antagning.se för sen anmälan till denna kurs.

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-15