Göm menyn

Klassiker: Den medeltida kyrkan, 15 hp

I den här kursen får du ge dig i kast med klassiska texter som format den kristna kyrkan och Europas historia. Hit hör Anselms Cur Deus Homo, som varit en referenspunkt för diskussioner om frälsningen i snart tusen år. Vi analyserar också Benedikts regel, som blev grunden för medeltidens främsta kulturbärare: klostren. Du får läsa om korståg, studera kyrkans mission via personer som Franciskus av Assisi, bekanta dig med medeltida folkfromhet och fördjupa dig i mystika texter. Och så läser vi givetvis vad medeltidens stora teolog, Thomas av Aquino, har att säga om Gud, dygden och det goda livet.

Kursen är ett samarbete med Johannelunds teologiska högskolaTeologiska högskolan Stockholm och Örebro teologiska högskola.

Fyra delar

Studiet av den medeltida kyrkans klassikerna organiseras i fyra kursdelar. Varje del kretsar runt flera klassiker, och innehåller orienterande föreläsningar och obligatoriska litteraturseminarier.

  • Historisk orientering och kulturmöten: I denna del diskuteras hur de lästa originaltexterna gestaltar olika sätt att vara kulturskapande och att möta omgivande, icke-kristna kulturer.
  • Systematisk teologi och filosofi: Klassikerna väcker centrala teologiska frågor. De berörs i denna del.
  • Bibeltolkning: I den medeltida kyrkan finns olika sorters bibeltolkning. De berörs och analyseras i denna del. Du får öva dig i att identifiera dessa tolkningssätt i exempelvis predikningar och bibelkommentarer.
  • Praktisk teologi: Kursen diskutera också klassiker om kyrkliga praktiker som gudstjänst, dop, nattvard och andlig vägledning.

Distans med obligatoriska träffar

Kursen är en distanskurs med fem träffar på Bjärka-Säby utanför Linköping. Kursen går på halvfart under vårterminen – terminen börjar i mitten av januari och slutar i mitten av juni (20 veckor).

Datum för träffarna är följande:

23-24/1

27-28/2

27-28/3

8-9/5

7-8/6

Även på avancerad nivå

Kursen går också att läsa på avancerad nivå. Anmälan sker då till Kristendomens historia, medeltiden (790A62).

Kursdokument

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Anmälan

Anmälan på www.antagning.se 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-12-21