Göm menyn

Etik, 790G72

 

Kursen består av två delkurser och ger en fördjupad översikt i allmän etik med särskild exemplifiering från ett område inom tillämpad etik såsom t ex bioetik, ekonomi och etik eller socialetik.

 

Kursstart/introduktion: XXX Key-huset

Kursansvarig: XXX

 

Kursplan

 


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-20