Göm menyn

Projektet Ecclesia Lincopensis

Följande böcker ingår i serien:

Diocesis Lincopensis - historik över Linköpings stift

Diocesis Lincopensis - historik över Linköpings stift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volymen ger en kyrkohistorisk introduktion till Linköpings stift och omfattar 570 sidor.

 

Innehållsförteckning

Baksidestext

Blurb in English

Käll- och litteraturlista

Diocesis Lincopensis II Medeltida Internationella influenser - några uttryck för en framväxande östgötsk delaktighet

Diocesis Lincopensis II Medeltida Internationella influenser - några uttryck för en framväxande östgötsk delaktighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna volym återfinns

 • Lärdomshistoriska perspektiv
 • Spiritualitetshistoriska perspektiv
 • Exemplet Mäster Mathias
 • Exemplet Hans Brask
 • Exemplet Petrus de Dacia
 • Rättshistoriska perspektiv
 • Konst-/Textilhistoriska perspektiv
 • Arkeologiska perspektiv

med artikelförfattarna

 • Sven-Erik Pernler
 • Alf Härdelin
 • Håkan Ulfgard
 • Per Stobaeus
 • Kjell O. Lejon
 • Bertil Nilsson,
 • Margaretha Nockert
 • Hanna Menander
 • Göran Tagesson

Innehållsförteckning

Baksidestext

Blurb in English

Käll- och litteraturlista till Håkan Ulfgards bidrag "Från Paris till Linköping - Akademiska bibelstudier och kyrklig bibelutläggning i medeltidens Europa belysta utifrån Magister Mathias Apokalyps-kommentar"

Sources and Literature till Kjell O Lejons bidrag "The International Network of the Medieval Swedish Dominican Petrus de Dacia"

Zusammenfassung auf Deutsch

Diocesis Lincopensis III Askeby kloster - klosterliv och klosterväsen

Diocesis Lincopensis III Askeby kloster - klosterliv och klosterväsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning

Baksidestext

Blurb in English

Käll- och litteraturlista

 

Diocesis Lincopensis IV  Timeline of the Diocesan History

2 Omslag Timeline of the Diocesan History_Sida_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Omslag Timeline of the Diocesan History_Sida_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocesis Lincopensis V
LINKÖPING  - An Introduction to the Diocesan History

Timeline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table of Contents


 

 

 

 

 

 

Böckerna kan beställas:

via tel. 08- 673 55 30
eller fax. 08-674 07 91

info@artos.se

www.artos.se


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-05-27