Göm menyn

Internetbiblioteket

Biblioteket har i sin samling böcker, broschyrer, artiklar, m.m. som rör Linköpings stift. Det är till för alla intresserade av Linköpings stift i historia och nutid. Intresset kan gälla allt från händelser som Östergötlands kristnande, till personligheter såsom den heliga Birgitta, biskop Hans Brask, Johannes Botvidi eller Martin Lönnebo. Det kan även gälla information om en särskild del av stiftet, såsom ett kontrakt eller en enskild församling, eller väckelserörelser, såväl inomkyrkliga som utomkyrkliga, som påverkat och varit verksamma i stiftet eller de mångfaldiga internationella influenser som bidragit till den historiska utvecklingen på en rad olika sätt och inom en rad olika områden.

Här finns även hänvisning till bibliografiska sammanställningar rörande material om stiftet.

Samlingar på Stifts- och landsbiblioteket samt historiska bibliografier

Linköpings stift

Allmänt

Allmänt

Se även: Linköpings stifts matrikel 1952 sid. 350-372 - litteratur om Linköpings stift och dess församlingar

Stiftshandlingar

Allmänt

Allmänt

Herdabrev

Herdabrev

Prästmöten

Prästmöten

Se även: Ranius, Allan, Linköpings stifts prästmötestryck 1606-1973

Kontrakt och församlingar

Domprosteriet

Domprosteriet

Linköpings domkyrkoförsamling Linköpings Skäggetorp Linköpings Ryd Linköpings S:t Lars Linköpings Johannelund Linköpings Berga Vreta kloster Stjärnorp Ljung Flistad Kärna Kaga Ledberg Skeda Slaka Landeryd Rystad Östra Harg Törnevalla Östra Skrukeby Lillkyrka Gistad Vårdsberg Nykil Gammalkil Ulrika Vikingstad Rappestad Sjögestad Västerlösa Björkeberg

Motala kontrakt

Motala kontrakt

Motala Varv och Styra Fivelstad Hagebyhöga Orlunda Västra Stenby Vadstena Hov Strå Roglösa Väversunda Örberga Nässja Herrestad Källstad Fornåsa Lönsås Ekebyborna Ask Älvestad Brunneby Kristberg Klockrike

Folkungabygdens kontrakt

Folkungabygdens kontrakt

Skänninge Allhelgona Bjälbo Järstad Normlösa Vallerstad Skeppsås Ekeby Åsbo Malexander Blåvik Rinna Väderstad Appuna Kumla Hogstad Ödeshög Stora Åby Rök Heda Västra Tollstad Trehörna Svanshals Västra Harg Östra Tollstad Sya Veta Viby Herrberga Mjölby Högby

Kinds och Åtvids kontrakt

Kinds och Åtvids kontrakt

Vist Vårdnäs Tjärstad Kättilstad Hägerstad Oppeby Horn Hycklinge Kisa Västra Eneby Tidersrum Åtvid Björsäter Yxnerum Grebo Värna Gärdserum Hannäs Bankekind Askeby Örtomta

Norrköpings kontrakt

Norrköpings kontrakt

Norrköping S:t Olai Norrköping Hedvig Norrköping Matteus Norrköping S:t Joannes Styrstad Tingstad Vrinnevi Norrköpings Östra Eneby Svärtinge Norrköpings Borg Krokek Kvarsebo Kvillinge Simonstorp Kullerstad Vånga Kimstad Skärkind

Vikbolandets och Hammarkinds kontrakt

Vikbolandets och Hammarkinds kontrakt

Östra Husby Häradshammar Jonsberg Östra Ny Rönö Kuddby Å Tåby Östra Stenby Konungsund Furingstad Dagsberg S:t Laurentii Skönberga Drothem S:t Anna Mogata Skällvik Börrum Ringarum Valdemarsvik Gryt Östra Ryd Västra Husby Gårdeby

Bergslags kontrakt

Bergslags kontrakt

Risinge Hällestad Skedevi Regna Tjällmo Västra Ny Godegård

Norra Tjusts kontrakt

Norra Tjusts kontrakt

Gamleby Odensvi Lofta Överum Dalhem Västra Ed Ukna Loftahammar Tryserum Östra Ed

Södra Tjusts kontrakt

Södra Tjusts kontrakt

Västervik Hjorted Hallingeberg Blackstad Gladhammar Västrum Törnsfall Misterhult Kristdala

Sevede och Aspelunds kontrakt

Sevede och Aspelunds kontrakt

Vimmerby Tuna Rumskulla Pelarne Södra Vi Djursdala Frödinge Locknevi Hultsfred Vena Lönneberga Hässleby Kråkshult Mörlunda Tveta Virserum Järeda Målilla med Gårdsveda

Vedbo och Ydre kontrakt

Vedbo och Ydre kontrakt

Asby Torpa Norra Vi Sund Västra Ryd Svinhult Eksjö Höreda Mellby Hult Edshult Ingatorp Bellö Norra Solberga Flisby Bredestad Askeryd Marbäck Bälaryd Frinnaryd Lommaryd Vireda Haurida Linderås Adelöv Säby

Klosterväsen

Allmänt

Allmänt

Alvastra

Alvastra

Askeby

Se: Käll- och litteraturlista till Diocesis Lincopensis III Askeby kloster - klosterliv och klosterväsen

Vadstena

Vadstena

Vreta kloster

Vreta kloster

Övriga

Övriga

Väckelserörelser och samfund, m.m.

Allmänt

Allmänt

Inomkyrkliga väckelserörelser

Inomkyrkliga väckelserörelser

Utomkyrkliga väckelserörelser och samfund

Utomkyrkliga väckelserörelser och samfund

Ekumeniska rörelser

Ekumeniska rörelser

Enskilda personer

Religiösa personligheter och enskilda skriftställare och predikanter

Birgitta

Birgitta

Se även: Birgittabibliografin 1890-2001

Katarina av Vadstena

Katarina av Vadstena

Magister Mathias

Magister Mathias

Se även: Käll- och litteraturlista till Håkan Ulfgards bidrag "Från Paris till Linköping - Akademiska bibelstudier och kyrklig bibelutläggning i medeltidens Europa belysta utifrån Magister Mathias Apokalyps-kommentar"

Helena Sofia Eklund (Predikar-Lena)

Helena Sofia Eklund (Predikar-Lena)

Övriga

Övriga

Biskopar

Biskopar

Övrigt material med anknytning till Linköpings stift

Övrigt material med anknytning till Linköpings stift


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-05-16