Göm menyn

Anmäl nya kontakt/resurspersoner

Känner du till någon, eller har du själv "specialkompetens" på områden som berör stift eller kontrakt eller församling eller enskilda kyrkor eller väckelserörelser (inom- och utomkyrkliga) eller personligheter eller andra "fenomen" eller "rörelser" eller annat agerande inom stiftet som kan vara av intresse för kartläggningen av stiftets historia och nutid. Eftersom vår kunskapsnivå är mycket låg eller obefintlig på många av dessa områden har alla som besitter någon särskild kunskap på ovan angivna områden "specialkompetens", så vi uppmuntrar alla uppslag på kontaktpersoner. Skriv gärna dit Ert eget namn.

Namn:

Adress:

tel.nr/fax:

Specialområde/intresse:

E-postadress


Sidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2010-02-08