Göm menyn

Lokal samverkansgrupp (LSG)

Syftet med avtal om samverkan för utveckling är:
- att anpassa inflytandesystemet till beslutsnivåer vid universitetet, enligt gällande delegationsordning
- att öka delaktigheten i planering, styrning och uppföljning
- utveckla ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och effektivitet
- att genom ökad delaktighet tillvarata alla anställdas kunskap och kompetens vilket bidrar till att utveckla verksamheten vid Linköpings universitet.

Samverkan sker i partsammansatta samverkansgrupper. I samverkansgruppen skall information, diskussion och dialog ske kring frågor avseende utveckling och förändring av verksamheten samt förändringar av arbets- eller anställningsvillkor för anställda, arbetsmiljö och lika villkor. Arbetet i samverkansgrupperna skall präglas av en helhetssysn där personalpolitik, arbetsmiljö och lika villkor skall integreras i verksamhetsfrågorna.

Den centrala samverkansgruppen (CSG) skall bestå av två arbetsgivarrepresentanter, samt 7 arbetstagarrepresentanter utsedda gemensamt av pesonalorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) varav minst en skall vara centralt arbetsmiljöombud.

Lokal samverkansgrupp (LSG) skall bestå av prefekt/enhetschef samt, där institution/enhet så önskar, ytterligare en företrädare för abetsgivaren, samt tre arbetstagarrepresentanter utsedda gemensamt av personalorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) varav minst en skall vara arbetsskyddsombud. För var och en av dessa skall finnas en personlig ersättare.
Ordförande i lokal samverkansgrupp skall vara prefekt/enhetschef och som sekreterare, dock ej ledamot, skall administrativ chef/HR-konsult fungera.

LSG vid IKK sammanträder i genomsnitt 5 gånger per termin.

Ordförande Ann-Kari Sundberg, prefekt
Ordinarie Gary Svensson SACO, Kristina Hellman OFR/S
Suppleant Joakim Ekström SACO, Vakant OFR/S
Arbetsmiljöombud: Katarina Jonsson
Lika villkor: Delas mellan Mats Tholander och Theresia Carlsson Roth
Sekreterare Theresia Carlsson Roth, HR-partner


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-09-25