Göm menyn

Institutionsstyrelsen IKK

Styrelsen för perioden 2018-2020

Ledamöter                                                                              
Ann-Kari Sundberg, ordförande, prefekt
Anna Watz, lärare
Bengt-Göran Martinsson, lärare
Elin Palm, lärare
Erik Malmqvist, lärare
Per Simfors, lärare
Julien Renard, lärare
Jonas Johansson, teknisk/administrativ personal
Anna Lindström, forskarstuderande (StuFF)
NN, studerande (StuFF)
NN, studerande (StuFF)

Suppleanter
Fredrik Gregorius, lärare
Karin Mårdsjö Blume, lärare
Nigel Musk, lärare
Helena Alsegård, lärare
Monica Wise, teknisk/administrativ personal
Simon Wessbo, forskarstuderande (StuFF)
NN, studerande (StuFF)

Övriga
Wolfgang Schmidt, proprefekt, GU (ersättare prefekt)
Leelo Keevallik, proprefekt, FFU
Mats Tholander, administrativ chef, adj.
Frida Johansson, ekonom, adj.
Ann-Charlotte Eriksson, ekonom, adj.
Veerle Bergqvist, sekreterare


Sidansvarig: veerle.bergqvist@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 08 16:07:34 CET 2017