Göm menyn

Forsknings- och forskarutbildningsrådet (FFU-rådet)

 

IKK:s forsknings- och forskarutbildningsråd har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen vid institutionen (t. ex. handledarskap, studieplaner och kursplaner). I arbetet ingår att bevaka ärenden av allmän karaktär gällande forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom IKK:s verksamhetsområde, där dessa uppgifter inte naturligt åvilar enskild(a) forskningsmiljö(er), samt att stödja utvecklingen och samordningen av forskningsverksamheten inkl. konstnärligt utvecklingsarbete/konstnärlig forskning inom IKK, liksom mellan IKK och andra enheter inom eller utanför LiU i nationella och internationella forskningsprojekt.


Rådet består av lärare/forskare och forskarstuderande från IKK:s avdelningar, så att representation finns från samtliga forskningsmiljöer och det konstnärliga utvecklingsarbetet inom de estetiska ämnena.
 

Rådets nuvarande sammansättning: Leelo Keevallik, ordförande  (Språk och kultur i Europa), Ida van der Woude, studierektor för forskarutbildningen (Språk och kultur i Europa), Frida Berntsson (Estetiska ämnen, pedagogisk didaktisk inriktning), NN (litteraturvetenskap/Språk och kultur i Europa), Carin Franzén (litteraturvetenskap/Språk och kultur i Europa), Agnese Grisle (protokollförande sekreterare), Kerstin Lind (Estetiska ämnen, pedagogisk didaktisk inriktning), Bengt-Göran Martinsson (Pedagogiskt arbete) och Kjell O Lejon (Forskningsmiljön för kulturvetenskaper).

 

Vill man se minnesanteckningar vänder man sig till Agnese Grisle: agnese.grisle@liu.se

 


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-10