Göm menyn

IKK:s avdelningar


Avdelningen för verksamhetsstöd, VS
Prefekt, Ann-Kari Sundberg
Administrativ chef/HR-konsult, Mats Tholander
Ekonomi, Kiriazis Strantzalis, tjl., Frida Johansson och Ann-Charlotte Eriksson
Samordnare, Veerle Bergqvist
IT-tekniker, Bo Hagström
Telefoni/nycklar/skyltar/Liu-konto, Marina Dimitrijevica
Tekniker/vaktmästare, Lars Lilieqvist
Webbansvarig, Gunilla Christiansen

Avdelningen för kultur och estetik, AKE
Avdelningschef, Åsa Nilsson Dahlström
Forskarstudierektor, Eva Carlestål
Enhetschefer:
Estetiska ämnen, Anders Narbrink
Filosofi och tillämpad etik, Martin Berzell
Kulturvetenskaper, vakant; TF Åsa Nilsson Dahlström

Avdelningen för språk och litteratur, SOL
Avdelningschef, Karin Mårdsjö Blume
Forskarstudierektor, Eva Carlestål
Enhetschefer:
Engelska, Lars Jämterud
Moderna språk, Julien Renard
Litteraturvetenskap, Maritha Johansson
Svenska, flerspråkighet och kommunikation, Lisbeth Hurtig
Svenska för utländska studenter och anställda, Per SimforsSidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 29 17:18:41 CET 2018