Göm menyn

IKK:s avdelningar


Avdelningen för verksamhetsstöd, VS
Prefekt, Ann-Kari Sundberg
Administrativ chef/HR-konsult, Mats Tholander
Ekonomi, Frida Johansson och Ann-Charlotte Eriksson
HR-konsult, Theresia Carlsson Roth
Samordnare, Veerle Bergqvist
Telefoni/nycklar/skyltar/Liu-konto, Marina Dimitrijevica
Tekniker/vaktmästare, Lars Lilieqvist
Webbansvarig, Gunilla Christiansen

Avdelningen för kultur och estetik, AKE
Avdelningschef, Åsa Nilsson Dahlström
Forskarstudierektor, Ida van der Woude
Enhetschefer:
Estetiska ämnen, Anders Narbrink
Filosofi och tillämpad etik, Martin Berzell
Kulturvetenskaper, Martin Berzell

Avdelningen för språk och litteratur, SOL
Avdelningschef, Lars Jämterud
Forskarstudierektor, Ida van der Woude
Enhetschefer:
Engelska, Anna Watz
Moderna språk, Julien Renard
Litteraturvetenskap, Maritha Johansson
Svenska, flerspråkighet och kommunikation, Lisbeth Hurtig
Svenska för utländska studenter och anställda, Per SimforsSidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 27 17:00:40 CEST 2018