Göm menyn
OFTI 2015

Välkomna till OFTI-33!

Linköpings universitet, 17-18 september 2015

Årets tema: Interaktion, kropp och kognition

I år äger OFTI 33 rum i Linköping torsdagen den 17/9 och fredagen den 18/9. Samtliga OFTI-deltagare är i år också särskilt välkomna till Linköping redan den 16/9, då Mathias Broths installationsföreläsning äger rum kl.17-19, på Campus Valla (i sal KY21 i Key-huset).

OFTI, Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion, bildades 1983 för att fungera som ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika typer av forskning relaterade till talspråk och samtal. Tidigare har mötet vänt sig huvudsakligen till svenska forskare och forskarstuderande, men har senare breddats till att även omfatta forskare från alla de nordiska länderna. Konferensen välkomnar deltagare med bakgrund i språkvetenskap, sociologi, psykologi, logopedi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap, pedagogik, antropologi och många fler …

Plenarföreläsare på OFTI 33 är:

Professor Christian Meyer, Universität Duisburg-Essen.

Titel: Intercorporeality and Interkinesthesia in Social Interaction

Docent Charlotta Plejert, Centrum för Demensforskning, Linköpings universitet.

Titel: Multilingual Interaction and Dementia

Årets profiltema är Interaktion, kropp och kognition, men som vanligt välkomnas alla föredrag inom området tal och interaktion. Exempel på frågor som kan belysas inom ramen för årets tema är:

  • Hur manifesteras kognition i social interaktion (i olika aktiviteter, deltagarstrukturer mm)?
  • Vilka är relationerna mellan verbala, kroppsliga, sinnliga, kontextuella och kognitiva resurser för etablerandet av gemensam förståelse i interaktion?
  • Hur inverkar tillgängliga kommunikativa resurser, kognitiva nedsättningar och kommunikativa funktionshinder av olika slag på social interaktion, t.ex. i termer av turkonstruktion, samtalsorganisation, identitet, deltagande, självet (self) och personskap (personhood)?

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form - ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte. Detta sker vid OFTI i form av föredrag och datasessioner. För föredrag disponerar varje presentatör 25 minuter, varav 5 anslås till diskussion.

Deadline för anmälan med titel och abstract på 150 ord: 9 september 2015.

Konferensen är avgiftsfri. På torsdagskvällen den 17/9 är alla konferensdeltagare välkomna till konferensenmiddag på Mjellerumsgården. Anmälan till middag sker i samband med anmälan till konferensen.

I år har vi glädjen att bjuda på fika och middag (sponsrad av filosofiska fakulteten), och fredag lunch (sponsrad av IKE, enheten för logopedi). Vi tackar även Tema Barn och Avdelning för Språk och Kultur för ytterligare finansiering.

Konferensen är ett samarrangemang av:

  • Forskarskolan språk och kultur i Europa
  • Tema Barn
  • Centrum för demensforskning
  • Avdelningen för logopedi

Vi ser fram emot att träffas i Linköping!

OFTI-33:s organisationskommitté

Mats Andrén
Mathias Broth
Asta Cekaite
Agnese Grisle
Leelo Keevallik
Ali Reza Majlesi
Nigel Musk
Charlotta Plejert
Christina Samuelsson
Maziar Yazdanpanah


Sidansvarig: nigel.musk@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 03 23:43:16 CEST 2015