Göm menyn

Pressmeddelanden och nyheter

2011-02-22

Artikel Vimmerby TidningLEK2011 till Vimmerby
Artikel i Vimmerby tidning (pdf)

 

2011-02-21
Pressmeddelande som pdf

Den svenska lekbranschen får ny konferens i Vimmerby

Konferensen LEK2011 i Vimmerby är en ny mötesplats för näringslivet och forskarsamhället inom barns lek och lärande. LEK2011 hålls 25-26 maj och gästas bland annat av ett tiotal lekforskare från olika discipliner och av Catharina Håkansson Boman som är Maud Olofssons statssekreterare på Näringsdepartementet.LEK

LEK2011 är en kunskaps- och tummelplats för ”lekbranschens” forskare, experter, praktiker, utvecklare, företag och entreprenörer. Tanken är att samla forskare som ger olika perspektiv på aktuell lekforskning tillsammans med representanter från näringslivet för att givande utbyte.

- Vi har förstått att det finns ett stort behov av etablerade kontakter mellan forskarsamhället och näringslivet i lekbranschen. Vi ser LEK2011 i Vimmerby som en första konkret mötesplats för de som på olika sätt arbetat med barns lek, säger Christian Gustavsson, kommunikationsstrateg och ansvarig för LEK2011.

På konferensen medverkar svensk leksaksforsknings nestor Krister Svensson som talar om hur såväl forskningen som branschen har att vinna på ett större utbyte av varandra. Bland andra inslag på konferensen märks föreläsningar om barns kreativitet, om vad som triggar igång lek och om framtidens lek- och leksaksdesign. Deltagarna får också ett spännande samtal mellan en näringslivspanel om vad som är hett och vad som är snett i lekbranschen.

Det är många branscher som är verksamma inom barns lek, allt från leksakstillverkare och lekparksbyggare till barnboksförlag, nöjesparker och de framväxande barnvaktsföretagen. LEK2011 vänder sig brett till alla dessa.

- Lekbranschen har mycket att vinna på en utökad relation med forskarsamhället, och vice versa. Vi ser att det finns stor möjlighet till utveckling i en så kreativ bransch som handlar om barns lek. Det känns helt logiskt att förlägga konferensen mitt i Astrid Lindgrens Vimmerby, säger Christian Gustavsson.
 

För mer information:
Christian Gustavsson, kommunikationsstrateg, ansvarig LEK2011, christian.gustavsson@liu.se 0730-28 51 55 För information om medverkande se: www.utomhuspedagogik.liu.se
 

LEK2011 hålls 25-26 maj på Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs, som är uppbyggt kring författarinnans barndomshem i Vimmerby. Deltagarna på konferensen kommer att få chans att se den stora upplevelseutställningen ”Hela världens Astrid Lindgren”.

LEK2011 är en ny satsning och ingår i Linköpings universitets och Vimmerby kommuns gemensamma etableringsarbete av en Science Park med inriktning mot barns lek och lärande i Vimmerby.

 

2010-11-25

Pressmeddelande som pdf

Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Vimmerby deltar i Nordiska Ministerrådets konferens om barns rörelse

Per-Åke Svensson
Hur får man nordiska barn och unga att bli friskare och gladare? Den frågan kommer NCU i Vimmerby att vara med att besvara på Nordiska Ministerrådets konferens, Nordic Movement Solutions, som hålls i Malmö den 30 november.

Konferensen, som besöks av närmare 500 beslutsfattare såsom politiker och experter på olika nivåer från de nordiska länderna, ska tackla utmaningen att sätta barn i rörelse och titta närmare på hur framtidens lösningar för det kan se ut. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Vimmerbynoden deltar som en av 15 utvalda svenska utställare och kommer att presentera utomhuspedagogik som en lösning för att öka barns rörelse.

Anders Szczepanski, expert inom utomhuspedagogik vid NCU i Vimmerby och knuten till Linköpings universitet, är inbjuden att medverka i ett panelsamtal. Och utomhuspedagogiken är ett viktigt verktyg för att få friskare och gladare barn, säger han.

- Utomhuspedagogik skapar rörelse. Generellt sätt sett så rör barn för lite på sig idag och med hjälp av utomhuspedagogiken kan de återupptäcka rörelsen. Och när kroppen sätts i rörelse så sätts också tanken i rörelse, säger Anders Szczepanski.

På konferensen, finns flera nordiska företag representerade, som erbjuder olika typer av rörelselösningar. NCU i Vimmerby tror och hoppas på att hitta spännande synergieffekter mellan företagens olika rörelselösningar och utomhuspedagogik.

NCU i Vimmerbys medverkan på konferensen kan ge upphov till flera idéer och initiativ som kan mynna ut i utveckling av nya produkter och tjänster som stimulerar barns rörelse. Det ligger också helt i linje med satsningen på barns lek, lärande, utveckling och hälsa som är ett viktigt profilområde i Vimmerby. Per-Åke Svensson är kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby.

- Det är otroligt roligt att NCU i Vimmerby får medverka på Nordic Movement Solutions och att se att samarbetet mellan Vimmerby kommun och Linköpings universitet också kan skapa förankring i Norden, säger han.


För mer information
Per-Åke Svensson, kommunstyrelsens ordförande Vimmerby kommun, 0492-76 90 02
Anne Karlsson, Projektchef Vimmerby kommun, 0708-35 86 84

 

 2010-08-20 
Artikel i Vimmerby Tidning

Utländska lärare till Vimmerby för utomhuspedagogik

Under tio dagar kommer lärare och rektorer från Spanien, Italien och Grekland att vara på kurs i Vimmerby för att lära sig om utomhuspedagogik och Astrid Lindgrens författarskap i de miljöer som författarinnan växte upp i.

Astrid Lindgrens barndomshemKursen, som kallas, L.I.K.E genomförs för sjätte året i Vimmerby och vänder sig till europeiska pedagoger som vill lära sig utomhuspedagogik i de miljöer som Astrid Lindgren växte upp i och skildrar i sitt berömda författarskap.

Under kursen kommer deltagarna att lära sig om Astrid Lindgrens författarskap och liv, besöka såväl Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs som de miljöer i naturlandskapet som inspirerade författarinnan. Kursen innehåller kunskap om det utomhuspedagogiska arbetssättet och deltagarna får vara med om spännande utflykter och tidsresor.

NCU - Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet arrangerar och genomför L.I.K.E-kursen på uppdrag av Vimmerby kommun.
 


2010-07-02
Pressmeddelande som pdf

NCU, Vimmerby lyfter barns lek och lärande i Almedalen

NCU - Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Vimmerby medverkar under årets Almedalsvecka i Visby. NCU vill lyfta frågan om en samlad kunskaps- och innovationsarena för att stimulera till utveckling av produkter och tjänster för barns goda lek och lärande. NCU arrangerar såväl seminarium som utomhuspedagogisk workshop.

Almedalsveckan slår alla rekord och erbjuder i år 1396 registrerade evenemang. NCU deltar för att sätta fokus på behovet av en samlad kunskaps- och innovationsarena för barns lek och lärande.

Bland de medverkande på veckans NCU-seminarium finns Göran Felldin som är chef för Linköpings universitets Innovationskontor, Solveig Sunnebo som är entreprenör och vd för Helianthus, den mobila förskolan och Krister Svensson, föreståndare för det internationella leksaksforskningsinstitutet vid KTH.

- För NCU, Vimmerby är det viktigt och effektivt att vara med på Almedalsveckan, där det finns möjligheter att fånga och etablera många viktiga kontakter som vi har nytta av i det kommande arbetet, säger Christian Gustavsson, kommunikatör NCU och ansvarig för deltagandet i Almedalen.

Linköpings universitet och Vimmerby kommun utröner förutsättningarna för att gemensamt etablera ett centrum för barns, lek, lärande, utveckling och hälsa i Vimmerby. Seminariet i Almedalen är ett sätt att lyssna och förstå vilka behov lek- och lärandebranschen har. På seminariet deltar också Rädda Barnen för att ge kunskap om hur man kan bygga in barns inflytande i ett sådant centrum.

Under veckan arrangerar NCU också en utomhuspedagogisk workshop med deltagande från riksdagsledamöter och olika intresseorganisationer.


För mer information:
www.utomhuspedagogik.liu.se
Christian Gustavsson, 0730-285155, christian.gustavsson@liu.se

 


 

2010-05-27
Pressmeddelandet som pdf

NCU Vimmerby utvecklar Kolmården med hjälp av utomhuspedagogik

NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, Vimmerbynoden inleder ett utvecklingssamarbete med Kolmårdens Djurpark. Samarbetet är det första i sitt slag och går ut på att ge förslag på hur Kolmården bättre kan använda djurparken och dess närmiljöer för utomhuspedagogik i sin konferensverksamhet.

Anders SzczepanskiMånga konferensanläggningar söker idag efter nya erbjudanden till sina kunder. Kolmårdens Djurpark är en av dem och de har nu tagit ett första steg att kunna utveckla möjligheterna att kunna erbjuda utomhuskonferenser.

Kolmårdens Djurpark har kommit överens med NCU, Vimmerbynoden, om att genomföra så kallade platsanalyser på anläggningen. En platsanalys innebär att med vetenskapliga och utomhuspedagogiska ögon se på platsens utvecklingsmöjligheter för konferensverksamheten.

- Vi har en unik utomhusmiljö som vi gärna vill använda på ett bredare sätt för konferenser än idag. Vi tycker att det är oerhört spännande att ge NCU i uppdrag att genomföra en utomhuspedagogisk platsanalys av parken för att få fram möjligheter vi inte ser själva, säger Jacob Corlin, produktkoordinator Kolmårdens Djurpark.

NCU är ett kunskapscentrum med rötterna i Linköpings universitet och som nyligen etablerat en nod i Astrid Lindgrens Vimmerby. Vid centrumet utvecklar NCU nya kvalificerade kunskapstjänster som bygger på forskning om utomhuspedagogik. Platsanalyser för konferensanläggningar är en sådan ny kunskapstjänst.

- Vi har mött ett stort intresse i näringslivet för vår kunskap om lärande och upplevelser utomhus, inte minst bland konferensanläggningar och arrangörer. Att utveckla vår platsanalystjänst tillsammans med Kolmårdens Djurpark är en intressant utmaning, säger Anders Szczepanski, pedagogisk expert vid NCU, Vimmerbynoden.

Den 3 juni kommer NCU att genomföra första delen av platsanalysen i Kolmårdens Djurpark.

 

För mer information
Christian Gustavsson, kommunikatör, NCU, Vimmerbynoden, 0730-28 51 55, christian.gustavsson@liu.se
Jacob Corlin, produktkoordinator, Kolmårdens Djurpark, 011-24 90 01, jacob.corlin@kolmarden.com
 

 


2010-03-22

NCU i Vimmerby ställer ut på TUR2010TURlogga

Den 25-28 mars arrangeras nordens största mässa inom turism och besöksnäring, TUR2010, på Svenska Mässan i Göteborg. NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik deltar med en egen monter på mässan.

NCU är på plats för att knyta nya kontakter inom turism- och besöksnäroll upringen och skapa intresse för det utomhuspedagogiska arbetssättet.

- Det finns ett stort sug efter nytänkande i branschen och NCU har ett sätt att kombinera utomhus med lärande och upplevelser som är väldigt attraktivt. Inte minst för konferensanläggningar, eventbolag och researrangörer, säger Christian Gustavsson, kommunikatör vid NCU i Vimmerby.

NCU i Vimmerby deltar på TUR2010 med budskapet ”Kunskap för utomhusbruk” och vill trycka på det hälsosamma, den gröna profilen och de starka upplevelserna man får av lärande och möten i utomhusmiljö.

I montern bjuder NCU i Vimmerby på Granskorpor och Salta grankex som är speciellt framtagna för NCU av Låxbo Lantkök i Vimmerby. Det bjuds också på en tävling där man kan vinna entrépaket till Astrid Lindgrens Värld eller Astrid Lindgrens Näs.

 

NCU i Vimmerby finns i monter G02:12 på TUR2010.

För mer information om NCU i Vimmerbys deltagande kontakta:
Christian Gustavsson, kommunikatör, 0730-285155, christian.gustavsson@liu.se


 

2010-03-08
Pressmeddelande som pdf

Planer på ny besöksträdgård diskuteras på utomhuspedagogiskt seminarium i Vimmerby
 

På onsdag 10 mars arrangerar NCU i Vimmerby en seminariedag på temat Lek och lärande i landskap och miljö. På seminariet presenteras för första gången tankar på utveckling av en Astrid Lindgrens Trädgård vid författarinnans barndomshem i Vimmerby.

NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Vimmerby är Linköpings universitets kunskapscentrum för lärande utomhus. Genom onsdagens seminarium som hålls på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby vill man samla företag, organisationer och det offentliga för att skapa förutsättningar för utveckling av bättre lek- och lärmiljöer för barn.

NCU i Vimmerby vill på olika sätt visa på att framtidens lärande finns i skärningspunkten mellan lärande och upplevelser och är därför engagerade i idéarbetet med att utveckla en besöksträdgård för lärande och upplevelser i Astrid Lindgrens anda.

På seminariet föreläser bland annat en av Sveriges främsta experter på barns behov av lekmiljöer, miljöpsykologen Fredrika Mårtensson från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Deltagarna får en introduktion till utomhuspedagogik, både genom vad forskningen säger och genom praktiska prova-på-övningar utomhus i trädgården på Astrid Lindgrens Näs.

Dessutom ger landskapsarkitekten Pär Gustafsson som har en lång och bred internationell erfarenhet en föreläsning om landskapsplanering för lärande och upplevelser.

- - - - - - - -

Media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. Vänligen meddela Christian Gustavsson, NCU i Vimmerbys kommunikatör, om du vill närvara eller komma i kontakt med någon av de medverkande under dagen.

Program för dagen hittar du här: http://www.liu.se/ikk/ncu/vimmerby/pdf-arkiv/1.142363/InbjudanLekochlrande10mars2010.pdf

Tid: 10 mars, kl 9.30-16.00
Plats: Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

Kontakt:
Christian Gustavsson, NCU, kommunikatör, 0730-28 51 55, christian.gustavsson@liu.se
 


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-11-04