Göm menyn

 

 LEK2011 logga

 

 

 

 

 

Workshops

På LEK2011 har vi två stycken workshoppass, ett per dag. Här nedan följer en presentation av de workshop du har att välja på. Du väljer workshop vid registreringen till konferensen eller genom att skicka ett mejl med workshopkoden för den workshop du vill gå på respektive dag (WS1 - WS7).
Max 25 deltagare/workshop.

 

 Tillbaka till Schema

Workshops 25 maj kl 14:45-15:45

WS1:
Lek och lärande i Astrid Lindgrens landskap - Anders Szczepanski och Britta Brügge, utomhuspedagoger, Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet
I en workshop visar Anders och Britta hur hand-huvud-hälsa och hjärta kan förenas då Homo Urbanus (stadsmänniskan) och Homo Sedentarius (den stillasittande människan) hittar tillbaks till sitt lekande ursprung Homo Ludens (den lekande människan). Praktisk workshop utomhus.


WS2:
Mångfald i leksaker och bilderböcker - Yvonne Eriksson/Helena Järregård, Mälardalens högskola
I denna workshop fördjupar och tillämpar Yvonne tillsammans med Helena Järregård den presentation av mångfaldsperspektivet på bilderböcker och lekens redskap.

 

WS3:
Vad gör en bra skolgård bra - Petter Åkerblom, landskapsarkitekt, Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet
Movium/SLU genomför under våren en kartläggning av genomförd, pågående och planerad skolgårdsutveckling åren 2005-2011 i syfte att ta fram ett idékoncept för lokal skolgårdsutveckling. Kartläggningen är ett redskap för näringslivets möjlighet att bidra till kreativ, pedagogisk och hälsobefrämjande skolgårdsutveckling. På workshopen presenteras kartläggningen och deltagare får chansen att involveras i det fortsatta forskningsprojektet.


WS4:
Hur leker barn med funktionshinder? – ja det beror på! - Eva Skogman, Fil dr i pedagogik, lektor i specialpedagogik, Mälardalens högskola
Barn med funktionshinder har samma självklara rätt till lek som alla andra barn. Barn med funktionshinder behöver vuxna som är lyhörda för olika lekförslag och som förstår att dessa barn kan ha egna leksätt. Eva Skogman berättar om hur vi vuxna kan göra oss medvetna om hur leken kan underlättas och göras tillgänglig både socialt och symboliskt.

 

Workshops 26 maj kl 11:00-12:00

WS5:
Lekveckan - Lärare och elever från Barn- och fritidsprogrammet Vimmerby gymnasium
På denna workshop får du chansen att se och prova på lekaktiviteter på riktigt. Vi besöker den årliga Lekveckan som arrangeras av elever på Barn- och fritidsprogrammet och som drygt 1 000 Vimmerbybarn deltar på varje år. Plats: Källängsparken i centrala Vimmerby (transfer ordnas)


WS6:
Utveckling och lärande med hjälp av UR:s material- Helena Dal, mediepedagog, UR
I en workshops får du kunskap om hur man genom UR:s material kan förstärka och bredda lärande och lek i förskolan. I workshopen presenterar UR sin skatt av program, radio och tv samt interaktiv webb.


WS7:
Förberedd - Mindre rädd! - Gudrun Hansson, lekterapeut/specialpedagog Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Leken som väg till ökad begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Hands on workshop med demonstration av olika metoder för en framgångsrik förberedelseprocess inför sjukhusupplevelser. Stickrädsla, sjukhusrädsla eller andra orosfaktorer i samband med sjukhusbesök kan lindras genom adekvat specialpedagogiskt stöd.

Tillbaka till Schema

 


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-05-13