Göm menyn

LEK2011 logga

 

 

 

 

Hem

Anmälan

Tidsschema

Om Vimmerby

 

 

Program

Schema och konferensprogram med föreläsningstider hittar du här


Astrid Lindgrens NäsKonferenscenter

LEK2011 hålls på Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs, uppbyggt kring författarinnans barndomshem i Vimmerby.
Onsdag 25 maj kl 10.00 - 16..45 (reg. från kl 09.00)
(på kvällen Ronjavisning och konferensmiddag på Astrid Lindgrens Värld)
Torsdag 26 maj kl 09.00 - 15.50
Konferensdeltagare har tillträde till upplevelseutställningen Hela världens Astrid Lindgren om författarinnans liv och gärning. För den som vill finns det möjlighet att boka guidad tur i författarinnans barndomshem på egen bekostnad. Info och bokning: 0492-76 94 00.


Medverkande

Krister Svensson, Leksaksforskare Play Design AB
Lek- och leksaksforskning och dess betydelse för branschens affärsutveckling
Krister Svensson har arbetat som förskollärare, lärarutbildare, forskningsansvarig, författare och företagare inom området barns lek, lärande och utveckling sedan början av 1970-talet. Hans fokus har varit barns juridiska ställning i förskola och skola samt barns lek och lärande, bland annat med anknytning till lekens redskap.

Eva Hoff, fil dr. i psykologi Lunds universitet
Lek med alternativa världar – när lek blir kreativitet
Eva Hoff bedriver forskning kring kreativitet hos barn.  Eva talar om olika former av lekar och hur de har potential att vara kreativa. Hon har visat att många olika typer av barn kan vara högt kreativa: de tysta ensamma, de populära studiebegåvade, och de sociala orosmakarna. Vissa lekar ger mer utrymme att skapa alternativa världar medan andra har mer låsta ramar.

Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign Mälardalens Högskola
Förpackade med genuskoder
Lek är sociala akter och via leken tränas barn in i olika beteenden. Barns sociala utveckling sker i allt större utsträckning i samspel med föremål som till exempel leksaker. Yvonne Eriksson visar hur leksaker erbjuder möjligheter för barn att agera i mer eller mindre bestämda riktingar och hur de därmed påverkar handlingsmönster. Vilka leksaker som når enskilda barn är ofta beroende av hur de är paketerade både i bokstavlig och i överförd bemärkelse. Yvonne Erikssons forskning är inriktad på visuell kommunikation.

Fredrika Mårtensson, fil.dr i miljöpsykologi SLU Alnarp
Den äventyrliga lekens inre och yttre landskap
När barn ger sig ut kan de bli indragna i äventyrliga lek som är bra för deras hälsa. Ute kan barn med skiftande förmåga pg a ålder eller funktionshinder ha lättare att leka med varandra. Varför är det så? Fredrika Mårtensson berättar om det som är typiskt för utomhusleken och vad som krävs av platsen för att den skall uppstå. Det behövs rymliga och varierade utemiljöer med gott om natur - men också andra barn.

Karl-Johan Ekeroth och Christian Strömqvist, masterstudenter Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg
Child Culture Design - leker på allvar
Vid HDK bedrivs masterutbildningen Child Culture Design som ligger i framkant när det gäller att designa för lek och för barns kultur. Två andraårsstudenter presenterar designarbeten och projekt för barns lek.

Sofia Rasmussen, framtidsstrateg Kairos Future
Bloggosfärens bild av barns lek
Sofia presenterar färska resultat från en blogganalys av hur föräldrar skriver om sina barns lekande, om konsumtionen av leksaker samt om värderingar kring barnens lek. Antalet svenska aktiva bloggar uppgår till mellan 300 000 och 400 000. En stor del av bloggarna utgörs av föräldrar till små barn som bloggar om sin vardag. Vad kan den aggregerade bilden av svenska familjers vardag avslöja när det gäller barnen och hur de leker? Vilka teman behandlas oftast? Hur mycket skrivs det i bloggar om barns lek och på vilket sätt?

Göran Felldin, Marknadschef vid Linköpings universitet
Vimmerby Concept Park för barns lek och lärande
Göran Felldin är kraften bakom Linköpings universitets framgångsrika arbete med att nyttiggöra forskningsresultat, bla genom avknoppning och kommersialisering. På LEK2011 presenterar han LiU’s ambitioner och syfte med att aktivt delta i etableringen av en Science Park på temat Barns lek, lärande, utveckling och hälsa i Vimmerby.

Kjell Åke Hansson, vd Astrid Lindgrens Näs
Leken i Astrid Lindgrens författargärning
Kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs stod klart 2007, då författarinnan skulle ha fyllt 100 år. Astrid Lindgren var under sin författargärning alltid modern och utmanande. En entreprenör som höll barnen och leken mycket högt. Kjell Åke Hansson tar oss med på en inspirerande resa i Astrid Lindgrens eget lekuniversum.

Klas Elm, Leksaksbranschen
Näringslivspanelen
Klas Elm företräder Leksaksbranschen och får ge branschens syn på villkor och utmaningar samt dess relation till forskarsamhället i en inledning som sedan leder över till ett panelsamtal med flera näringslivsrepresentanter.

Mikael Ahlerup, vd Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby
Där sagor blir verklighet
Astrid Lindgrens Värd är en temapark som får Astrid Lindgrens sagor att komma till liv. Genom stort fokus på barnens möjligheter till lek och dramatik har parken nått stora framgångar som en av Sveriges mest välbesökta resmål. Mikael Ahlerup berättar om arbetet med att stimulera barns lek och kreativitet.

Kent Holmström, sektionschef Pedagogiskt Resurscentrum Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Lek är inte "bara lek", det är blodigt allvar!
Lek, pedagogik och kultur i vården är en nödvändig del av den medicinska och läkande processen. Kent Holmström berättar om initiativet att skapa en sjukhusövergripande sektion där allt från lekterapi till konserter och artistbesök samordnas för att säkra kvalitet, säkerhet och patientnytta.

Lars-Erik Berg, professor i socialpsykologi Högskolan i Skövde
Titel ej klar
Som författare till boken Den lekande människan ger Lars-Erik Berg nycklarna till lekens oerhörda betydelse för barns utveckling. Han har stort intresse för leksignaler i barns omgivning och ger flera svar på vad som triggar igång leken hos barnet.

Catharina Håkansson Boman, Statssekreterare Näringsdepartementet
Lek inspirerar till nya innovationer
Med ansvar för frågor om entreprenörskap och innovationspolitik och som Näringsminister Maud Olofssons närmaste medarbetare är det spännande och glädjande att få tillfället att lyssna på Catharina Håkansson Bomans avslutningsanförande på LEK2011.

Eva Skogman, Fil dr i pedagogik, lektor i specialpedagogik, Mälardalens högskola
Workshop: Hur leker barn med funktionshinder? – ja det beror på!
Barn med funktionshinder har samma självklara rätt till lek som alla andra barn. Barn med funktionshinder behöver vuxna som är lyhörda för olika lekförslag och som förstår att dessa barn kan ha egna leksätt. Eva Skogman berättar om hur vi vuxna kan göra oss medvetna om hur leken kan underlättas och göras tillgänglig både socialt och symboliskt.

Anders Szczepanski och Britta Brügge, utomhuspedagoger, Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet
Workshop: Lek och lärande i Astrid Lindgrens landskap
I en workshop visar Anders och Britta hur hand-huvud-hälsa och hjärta kan förenas då Homo Urbanus (stadsmänniskan) och Homo Sedentarius (den stillasittande människan) hittar tillbaks till sitt lekande ursprung Homo Ludens (den lekande människan).

Gudrun Hansson, lekterapeut/specialpedagog Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Workshop: Förberedd - Mindre rädd!
Leken som väg till ökad begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Hands on workshop med demonstration av olika metoder för en framgångsrik förberedelseprocess inför sjukhusupplevelser. Stickrädsla, sjukhusrädsla eller andra orosfaktorer i samband med sjukhusbesök kan lindras genom adekvat specialpedagogiskt stöd.

Petter Åkerblom, landskapsarkitekt, Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet
Workshop: Vad gör en bra skolgård bra?
Movium/SLU genomför under våren en kartläggning av genomförd, pågående och planerad skolgårdsutveckling åren 2005-2011 i syfte att ta fram ett idékoncept för lokal skolgårdsutveckling. Kartläggningen är ett redskap för näringslivets möjlighet att bidra till kreativ, pedagogisk och hälsobefrämjande skolgårdsutveckling. På workshopen presenteras kartläggningen och deltagare får chansen att involveras i det fortsatta forskningsprojektet.

Helena Dal, mediepedagog, UR
Workshop: Utveckling och lärande med hjälp av UR:s material
Hur kan man genom UR:s material förstärka och bredda lärande och lek i förskolan? I workshopen presenterar UR sin skatt av program, radio och tv samt interaktiv webb.

Ronja Rövardotter-miljön, Astrid Lindgrens Värld
Exklusiv förhandsvisning
LEK2011 kan glatt presentera en exklusiv förhandsvisning av sommarens stora leknyhet: En helt ny och spektakulär Ronja Rövardotter-miljö på Astrid Lindgrens Värld. Bara tre veckor innan invigningen får konferensdeltagarna uppleva den 14 meter höga Mattisborgen, skogen och det dramatiska Glupafallet. Miljön innebär en investering på 50 miljoner kronor.

Fler medverkande och inslag tillkommer.
 

Kontakta oss gärna för frågor: Christian Gustavsson, 0730-28 51 55


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-05-20