Göm menyn

Information Rapporter Artiklar

Här kan du läsa informationsmaterial, rapporter och artiklar som NCU har tagit fram.

Informationsmaterial     Rapporter     Artiklar

  

Informationsmaterial

Barns lek lärande framsidaBarns lek, lärande, utveckling och hälsa (2010)  In english
Ett informationsmaterial om vårt arbete och vad vi kan erbjuda kring barns lek och lärande.

 

 

 

 

Stövelfolder framsidaKunskap för utomhusbruk (2010)
En broschyr om vårt arbete och vad vi kan erbjuda främst mot konferens- och besöksnäringen

 

 

 

Outdoor management framsidaOutdoor management (2009)
Ett kortfattat prospect om möjligheterna att använda utomhuspedagogik i personal- och ledarskapsutveckling.

 

 

 

NCU folder framsidaUtomhuspedagogik (2008) In english, Auf deutch
En översiktlig presentation av tankarna kring utomhuspedagogik i ett näringslivsperspektiv och om de många fördelarna med utomhuspedagogik.

 

 

Rapporter

Gröna konferensen framsidaGröna konferenser (2010)
En kvantitativ studie av hur konferensanläggningar använder sin utomhusmiljö

 

 

 

 

Rapportbild1Grönt konfererande (2010)
En delstudie av hur konferensanläggningar använder sin utomhusmiljö

 

 

 

 

Artiklar

 

Vimmerby Concept Park tar form
LEK2011 blev den verkliga starten på ambitionen att starta Vimmerby Concept Park, en modern och attraktiv mötesplats för forskare, näringsliv, organisationer och det offentliga som står för utveckling inom barns lek, lärande, utveckling och hälsa.

Lekkonferens stärker relationen mellan näringsliv och forskarakademin (2011)
Konferensen LEK2011, den nya mötesplatsen för närlingslivet och forskarsamhället inom barns lek och lärande, blev en succé. 

Christinehofs Ekopark och Vimmerby Concept Park/ NCU ska öka barns kunskap om naturen(2011)
Nu inleder ekoparken och Vimmerby Concept Park/NCU ett samarbete där de bland annat kommer att ta fram en naturutbildning för lärare.

Nytt forskningsprojekt kring skolgårdar (2011)
Vimmerby Concept Park/ Nationellt centrum för utomhuspedagogik har påbörjat ett forskningsprojekt kring skolgårdar.

Satsning på en ny Science Park för barns lek (2011)
Artikel Vimmerby NäringslivI en artikel i bilagan Vimmerby Näringsliv beskrivs det fortsatta samarbetet mellan Linköpings universitet och Vimmerby kommun.

 

 

 

 NM.jpegNCU i Vimmerby tar utomhuspedagogiken ut i Norden (2010)
Vimmerbynoden var inbjuden och deltog i Nordiska ministerrådets konferens om barns rörelse.

 

 

Djurönäset bildNytt utomhuskoncept ska ge Djurönäsets gäster mer än frisk luft (2010)
I samarbete med NCU i Vimmerby arbetar konferenshotellet Djurönäset på att ta fram ett unikt konferenskoncept.

 

 

 Arla 1009Arla Foods i Vimmerby tar hjälp av naturen för att maximera personaltrivseln (2010)
I samarbete med NCU i Vimmerby genomförde Arla Foods personalutveckling i utomhusmiljö.

 

 

Utomhusböcker

Nytt Vimmerbyförlag når framång med hjälp av utomhuspedagogik (2010)
Outdoor Teaching specialiserar sig på utgivning av utomhuspedagogisk litteratur

 


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-04-02