Göm menyn

Forskningsprojekt

NCU i Vimmerby vill stimulera tillämpad forskning om utomhuspedagogiska miljöer, upplevelser, och aktiviteter och dess effekter på människor, grupper, organisationer och företag. Den tillämpade forskningen ska vara efterfrågad i näringslivet.

Vi söker hela tiden efter idéer och uppslag till intressanta forskningsprojekt. Ta gärna kontakt med oss.

 

Forskningsprojekt

Datorförstärkta landskap i Astrid Lindgrens bygd

Målet för projektet är att ta fram en demonstrator av ett datorförstärkt landskap som tillgängliggör Astrid Lindgrens liv och författarskap i det landskap som hon berättar om och växte upp i. Den kommer att ha en arkitektur som går att återanvända för att bygga vidare eller bygga helt nya datorförstärkta landskap. Som ett led i detta kommer några platser i landskapet att dokumenteras och denna dokumentation ska utgöra innehållet i demonstratorn. Detta innehåll kan också användas i andra sammanhang som t.ex. i tryckt material eller på en webbplats. En teknisk utgångspunkt är att bygga på lättillgänglig teknik såsom mobiltelefoner genom vilka besökare i landskapet kan ta del av information om de platser man besöker.
Läs projektbeskrivningen

 

Forskning kring skolgårdar

Vimmerby Science Park/Nationellt centrum för utomhuspedagogik har påbörjat ett forskningsprojekt kring skolgårdar. Målsättningen är att ta fram ett koncept för hur en skolgård bör vara utformad för att ge barn möjlighet till både lek och återhämtning.

Läs mer


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-04-02