Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer, 7,5 hp

Kursen ges i Helsingborg. Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer

Kursen riktar sig mot lärare förskoleklass – år 6 i grundskolan. Vi kommer att arbeta i utomhusmiljöer med skolans olika ämnen och teman. Reflektion kring platsens och landskapets betydelse för lärandet lyfts fram. Arbetssättet är upplevelsebaserat och reflekterande. Hälsan och en hållbar utveckling är viktiga delar. Aktuell svensk och internationell forskning kring hälsa och miljö för en hållbar utveckling samt lärande i det "utvidgade klassrummet" kommer också att delges under utbildningen.

En kostnad för mat och eventuellt för internat tillkommer.

Kurskod: 917G22


Kontaktperson:

Ingemar Nyman, 042-10 70 81, ingemar.nyman@helsingborg.se


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-02