Göm menyn

Nationella och internationella forskarnätverk - Utomhuspedagogik

Centrala nationella och internationella forskningswebbar för Utomhuspedagogik – Outdoor Education/Learning
  • Edinburgh University – Research and PhD Titles

www.ed.ac.uk/schools-departments/education/institutes/etl/outdoor-education/research

  • EOE (European Institute for Outdoor Learning) – Research and Publications

www.eoe-network.eu/publications/publications

  • Institute for Outdoor Learning

www.outdoor-learning.org/Default.aspx?tabid=216
www.englishoutdoorcouncil.org/research.in.outdoor.learning.html#Summary
www.englishoutdoorcouncil.org/more%20research.journals.in.outdoor.learning.html

  • Journals that specialize in research about outdoor learning

www.englishoutdoorcouncil.org/research.sources.in.outdoor.learning.html

  • Outdoor Education Research & Evaluation Center

www.wilderdom.com/research.php

  • La Trobe University AU - PhD and Oudoor Education Research

www.latrobe.edu.au/courses/outdoor-education/research

  • JAEOL (Journal of Adventure Education and Outdoor Learning)

www.tandfonline.com/loi/raol20

  • NAAEE North American Association for Environmental Education

www.naaee.net

 

Forskare vid LiU som kan knytas till forskningsfältet

 

FD. Mattias Arvola
Publication List: www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=matar63

FD. Lars-Erik Björklund
Publication List: www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=larbj29

FD. Emilia Fägerstam
Publication List: www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=emifa29

Prof. Nina Nelsson
Publication List: www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=ninne19

FD Karin Stolpe
Publication List: www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=karpe39

Fil lic. Anders Szczepanski
Publication List: www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=andsz85

 

Nordiska avhandlingar (PhD och Licentiate degrees) inom det utomhuspedagogiska fältet

- Bentsen, P. (2010): Udeskole: Outdoor Teaching and Use of Green Space in Danish Schools. PhD-diss. Faculty of Life Science: Copenhagen: University of Copenhagen.

- Björklund, L-E. (2008): Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunkap i kognitiv och didaktisk belysning. PhD-diss. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) Norrköping: Linköpings universitet.

- Fägerstam, E. (2012): Space and Place – Perspectives on Outdoor Teaching and Learning. PhD-diss. Department of Behavioral Science and Learning: Linköping: Linköping University.

- Jordet, A. N.  (2007): Nærmiljøet som klasserom – En undersøkelse om udeskolens didaktikk i ett danningsteoretiskt og erfaringspedagogiskt perspektiv. PhD-diss. Utdaningsvitenskaplige fakultet: Oslo: Universitet i Oslo.

- Lindholm, G. (1995): Skolgården – vuxnas bilder – barnens miljö. PhD-diss. Institutionen för landskapsplanering MOVIUM (sekretariatet för den yttre miljön): Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

- Rantatalo, P. (2002): Den resande eleven – Folkskolans skolreserörelse 1890–1940. PhD-diss. Institutionen för Historiska studier Umeå: Umeå Universitet.

- Sandberg, M. (2012): "De är inte ute så mycket" – Den bostadsnära naturkontaktens betydelse och utrymme i storstadsbarns vardagsliv. PhD-diss. Avdelningen för Geografi, Göteborg: Göteborgs universitet.

- Szczepanski, A. (2008): Handlingsburen kunskap. Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö. [Knowledge through action. Teachers’ perceptions of the landscape as a learning environment.] Licentiate dissertation. Department of Behavioural Studies and Learning/Department of Culture and Communication. Linköping: Linköping University.

- Wilhelmsson, B. (2012): Teachers' Intensions for Outdoor Education: Conceptualizing Learning in Different Domains. Licentiate dissertation. Department of Science and Mathematics Education: Umeå: Umeå University.


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-14